نگاه متخصص زنان/ دكتر شيرين نيرومنش/استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
اظهارنظر طبي ساده نيست

علت يا علت‌هاي ابتلاي محمدرضا يا بچه‌هاي ديگري مانند او كه به بيماري CP يا فلج مغزي مبتلا هستند، بسيار پيچيده است و نمي‌توان گفت صرفا به دليل نوع زايمان دچار فلج مغزي شده‌اند...

اين ضايعه مغزي كه كنترل حركتي فرد را مختل مي‌كند، در اثر آسيب به مناطق حركتي مغز ايجاد مي‌شود و نوعي نقص تكاملي است. اگر جنين دچار نقص مغز و جمجمه باشد، چه به روش سزارين دنيا بيايد چه از طريق طبيعي، مبتلا به CP خواهد بود. گاهي جنين دچار عفونت داخل رحمي مي‌شود و در اثر عفونت، اين مشكل برايش به وجود مي‌آيد. گاهي هم ناهنجاري‌هاي كروموزومي و مشكل‌هاي ژنتيكي، ناسازگاري عامل Rhمادر با جنين و... باعث بروز اين مشكل مي‌شوند. پس نمي‌توان بدون بررسي اين مساله پيچيده، اظهارنظر كرد. همان‌طور كه زايمان به روش سزارين عوارض مختلفي دارد (البته نه در همه موارد) زايمان طبيعي هم عارضه‌هايي دارد اما اين عارضه‌ها در تمام زايمان‌هاي طبيعي رخ نمي‌دهد. اگر هنگام زايمان طبيعي قلب جنين خوب كنترل نشود و نوزاد هنگام زايمان و عبور از كانال زايمان دچار افت ضربان قلب شود، امكان دارد اكسيژن كافي به بافت مغزش نرسد و سلول‌هاي حساس مغز آسيب ببينند. حتي امكان دارد بندناف دور گردن بچه بپيچد و مانع اكسيژن‌رساني شود. اين قبيل بچه‌ها با نمره آپگار پايين متولد مي‌شوند و امكان دارد دچار فلج مغزي ‌شوند. منظور از نمره‌بندي آپگار، ارزيابي نوزادان بلافاصله پس از تولد است. با اين تست ضربان قلب، قوام عضلاني، واكنش‌هاي عصبي، رنگ پوست و تلاش تنفسي كودك را مي‌سنجند و اگر نمره آپگار در حد قابل‌قبول نباشد، نياز به اقدام‌هاي كمكي است.