پژوهشگران اعلام كردند: به نظر مي‌رسد كه فقر مي‌تواند به رشد و عملكرد مغز كودكان خردسال، آسيب‌هاي جدي وارد كند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، يك هيات تحقيقاتي در انجمن آمريكايي پيشرفت علم اعلام كرد: در كودكاني كه در محيط‌هايي با استرس خانوادگي، خصوصيات منفي اجتماعي و محيط زيستي و محرك دركي پايين بزرگ مي‌شوند، بخش‌هايي از مغز كه در زمينه‌هاي يادگيري، حافظه و زبان حائز اهميت هستند، به طور كامل رشد نمي‌كند.

جك شونكوف پژوهشگر دانشگاه هاروارد دراين باره گفت: مواد شيميايي كه در موقعيت‌هايي چون فقر و خشونت در بدن ترشح و آزاد مي‌شوند، ناحيه هيپوكامپ در مغز را تغيير داده و روي فعاليت‌هاي ادراكي در مغز تاثير مي‌گذارد.