50 درصد آسيب‌هاي روان‌شناختي، ناشي از مشكلات اجتماعي است فارس: مديركل دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي گفت: «حداقل 50 درصد مشكلات روان‌شناختي مردم مانند اضطراب، استرس، وسواس و پايين بودن عزت نفس، ناشي از مسايل اجتماعي مانند بيكاري، حاشيه‌نشيني و فقر است.»


فريد براتي سده افزود: «در كشورهاي در حال توسعه، بخش بزرگي از مشكلات، ريشه اجتماعي دارد و حتي بسياري از مشكلات رفتاري انسان‌ها مانند فقدان عزت نفس بيش از آنكه مقوله‌اي رفتاري و فردي باشد، متأثر از مسايل اجتماعي است، مانند بيكاري كه تأثير مستقيمي‌در ميزان افسردگي افراد دارد.» وي ادامه داد:« در كنار مشكلات اجتماعي مانند فقر و بيكاري، مسايل ژنتيك و درگيري‌هاي خانوادگي نيز عامل مهم بروز مشكلات رواني در افراد است اما ميزان تاثير عوامل اجتماعي مانند بيكاري و حاشيه‌نشيني در اين زمينه بيشتر است كه نفش مددكاران اجتماعي براي كنترل اين مشكلات اهميت پيدا مي‌كند.» مدير كل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي با بيان اينكه مردم بايد با اين موضوع آشنا شوند كه يك مددكار اجتماعي مي‌تواند در حل بسياري از مسايل و مشكلات آنها مؤثر باشد، تصريح كرد: «به طور كلي، درباره مددكاري اجتماعي و كاركردهاي آن در جامعه و زندگي مردم، تبليغات مؤثري صورت نگرفته و اطلاع‌رساني در اين بخش ضعيف اس