مقادير فشار خون از زماني به زمان ديگر متغير است.
برای اغلب مردم اندازه گيری دقيق فشار خون در ارزيابی سالانه کفايت می‌کند. اما افراد مبتلا به "پيش-پرفشاری خون" يا پرفشاری خون (یا فشار خون بالا) به بررسي دقيق‌تری نياز دارند و از آنجايی که مقدار فشار خون در محيط‌های مختلف مي‌تواند متفاوت باشد، براي شناسایی افرادی که به "پیش‌- پرفشاری خون" هستند،‌ توجه به روش اندازه گيری اهميت دارد.

در پايش سرپايی 24 ساعته فشار خون مقادير بالای 135 روی 85، فشار خون بالا به حساب می‌آيند.

اين مقدار در زمان خواب به بالاتر از 120 روی 75 کاهش می‌يابد. افرادي که فشار خون خود را در منزل اندازه گيری‌ مي‌کنند، در صورتي که ميانگين فشار خون آنها بالاتر از 135 روی 85 باشد، دارای فشار خون بالا در نظر گرفته می‌شوند.

پیش- پرفشاری خون به معنای فشار خون حداکثر 120 تا 139 میلی‌متر جیوه یا فشار خون حداقل 80 تا 89 میلی‌متر جیوه است

اگر فکر مي‌کنيد که اين تعاريف جديد به گونه اي طراحي شده اند که شما را در بالاترين گروه ممکن قرار دهند، حق با شماست.

هدف از اين کار تحت فشار قرار دادن مردم نيست بلکه هدف اين است که به جای مطمئن کردن افراد از اينکه خطري در بين نيست، کساني که می‌توانند از فوايد درمان بهره مند شوند، شناسايی‌ شوند.

معیارهای جدید هر دوی فشار سيستولی‌(فشار حداکثر) و دياستولی (حداقل) خون را مد نظر قرار می‌‌دهند.

پزشکان پس از سال ها اعتقاد به اين که فشار دياستولی‌ خطر را بهتر پيشگويي مي کند، اکنون می‌دانند که فشار خون سيستولي در اين زمينه به ويژه در افراد بالاي 50 سال از اهميت بيشتري برخوردار است.


بيشتر افرادي که در گروه "پيش-پرفشاری خون" قرار دارند، به لحاظ ظاهري کاملاً سالم بوده و از قلب، کليه و مغز سالم برخوردارند.

با وجود اين همه افراد کاملاً سالم، آيا باز هم "پيش-پرفشاری خون" بیماري به حساب مي‌آيد؟ به واقع اين بيماري نيست اما هشدار مهمي است که بيماري در پس آن نهفته است.

"پيش - پرفشاری خون" بودن خطر بروز فشار خون بالا را به عنوان يک بيماري جدي افزايش مي دهد.

طبق بررسي انجام شده در سال 2005 افرادي که در اين گروه قرار مي گيرند، دو برابر بیشتر نسبت به افراد داراي فشار خون طبيعي در معرض خطر ابتلا به بیماری پرفشاری خون قرار دارند.

بدتر اينکه "پيش-پرفشاری خون" احتمال ابتلا به بيماري قلبي را نيز افزايش مي دهد.

بنابر اين همين پژوهش مرداني که در گروه "پيش-پرفشاری خون" قرار مي‌گيرند، 3.5 بار بيش از افراد با فشار خون طبیعی در معرض خطر حمله قلبي قرار دارند.

خبرنامه بهداشتی هاروارد