اندازه گيری فشار خون دشوار است چون از يک روز به روز ديگر متغير است
استرس ناشی از آغاز کار در روز اول هفته می تواند منجر به بالا رفتن فشار خون و خطرات ناشی از آن مانند ايست قلبی شود.
بنابر تحقيقات دانشگاه پزشکی زنان در توکيوی ژاپن ميزان فشار خون افراد شاغل پس از استراحت آخر هفته و بازگشت به محل کار بسيار بالاتر از ديگر روزهای هفته است.

گزارش محققين اين دانشگاه، که نتيجه آن در ژورنال آمريکايی فشار خون، The American Journal of Hypertension، به چاپ رسيده، می گويد احتمالا دليل افزايش مرگ و مير ناشی از حملات قلبی در روز دوشنبه - که اولين روز کاری در جوامع غربی است - همين استرس و بالا رفتن فشار خون است.

فشار خون بالا يکی از عوامل خطرآفرين در عارضه های قلبی است و با افزايش ميزان آن، فشار بر ديواره ها و رگهای قلب نيز بزرگتر خواهد بود. در همين حال، اندازه گيری فشار خون دشوار است چون از يک روز به روز ديگر متغير است.

در برخی از بيماران ميزان فشارخون را می توان با رژيم های غذايی کاهش داد. اما صدها هزار نفر برای کنترل نوسانات نامنظم فشار خون به داروهای متفاوت متکی هستند.

در بريتانيا هر ساله بالغ بر 270 هزار نفر دچار حمله قلبی می شوند و از هر سه نفر يکی پيش از رسيدن بيمارستان جان خود را از دست می دهد.

تحقيقات در ايران

در ايران مراکز متعدد دانشگاهی سرگرم تحقيقات بر روی عوامل بالا برنده فشار خون و دلايل بروز سکته قلبی هستند.

دکتر ايرج خسرونيا، رئيس انجمن پزشکان متخصص امراض داخلی، می گويد فشار خون به دلايل مختلف از جمله ترشح برخی آنزيم ها حتی در وضعيت خواب و در ساعات اوليه صبح - حدود ساعت دو تا سه - می تواند تغيير کرده و افزايش يابد. به همين دليل سکته مغزی و قلبی در ساعات شب بيشتر ديده می شود.

افراد مسن تر بايد از مبادرت به کارهای استرس زا و خسته کننده اجتناب کنند. کارهای فکری زياد نيز برای آنها مناسب نيست. عروق قلبی در اين گروه از افراد حالت ارتجاعی کمتری دارد و بالا رفتن فشار خون می تواند منجر به پارگی رگ ها شود


دکتر ايرج خسرونيا

وی می گويد: "استرس و اضطراب نيز از عوامل اصلی در افزايش فشار خون است. به طور کلی فشار خون به دو گروه تفکيک می شود: دياستولی (مينما) و سيستولی (ماکسيما). در ايران مطالعات زيادی در زمينه تغييرات در ميزان فشار خون در ساعات مختلف روز - صبح، ظهر و شب - صورت گرفته که نشان می دهد پس از يک دوره استراحت، با شروع هر کار فشار خون ماکسيما (سيستولی) افزايش می يابد که نوسانات آن خطر آنی ندارد."

با اين حال، دکتر خسرونيا خطر جانی افزايش فشار خون سيستولی را برای گروه سنی 60 تا 69 سال و همچنين خانم های باردار را جدی ارزيابی می کند: "افراد مسن تر بايد از مبادرت به کارهای استرس زا و خسته کننده اجتناب کنند. کارهای فکری زياد نيز برای آنها مناسب نيست. عروق قلبی در اين گروه از افراد حالت ارتجاعی کمتری دارد و بالا رفتن فشار خون می تواند منجر به پارگی رگ ها شود."

رئيس انجمن متخصصان امراض داخلی در ادامه با استناد به نتايج به دست آمده از تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتی می گويد: "در اين تحقيقات که با مشارکت شماری از پزشکان محقق در دانشگاه شهيد بهشتی بر روی 3823 داوطلب در دو گروه سنی 20 تا 29 سال و 60 تا 69 سال صورت گرفته است، معلوم شده که بالا رفتن فشار خون مينيما در گروه جوان تر و افزايش فشار خون ماکسيما در افراد مسن تر خطرآفرين است."

دکتر خسرونيا در پايان می گويد: "تحقيقات مختلف در ايران نشان می دهد که عوامل ارثی و جسمانی و نه استرس باعث بالا رفتن فشارخون مينيما در جوانان و ايجاد خطر برای آنها می شود. در مقابل در گروه سنی بالاتر، استرس از جمله عوامل افزايش فشار خون ماکسيما و بروز حملات قلبی در آنها می شود."

آيا شما هم روزانه دچار استرس می شويد؟ چگونه با استرس برخورد می کنيد؟ افزايش روز افزون تنش و استرس های اجتماعی و خانوادگی درسلامت جسمانی شما چه تاثيری داشته است؟ چگونه می توان از استرس دوری کرد؟