متقاضيان فرزندخواندگي بايد چه شرايطي داشته باشند؟

كودكاني به فرزند خواندگي سپرده خواهند شد كه والدين يا جد پدري آنها، شناخته شده نباشد. اين كودكان بايد تحت سرپرستي سازمان بهزيستي قرار گرفته باشند، به عبارتي قبل از سپردن اين كودكان به فرزندي، بايد از طريق مراجع قضايي در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرند و مهم‌تر اينكه بايد به خانواده‌هايي سپرده شوند كه قانون تعيين كرده است...

سازمان بهزيستي موظف است در صورت لزوم، متقاضيان را براي دريافت گواهينامه‌هاي مورد نياز به سازمان‌هاي ذي‌ربط معرفي كند. مشاوره قبل از فرزندپذيري از موارد مهمي است كه زوج قبل از تشكيل كميته فرزندخواندگي بايد در آن شركت كنند؛ نتيجه اين جلسه‌ها در پرونده درج مي‌شود. متقاضيان فرزندخواندگي بايد واجد شرايط زير باشند: زن و شوهر داوطلب سرپرستي بايد ايراني و مقيم ايران باشند. 5 سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و صاحب فرزند نشده باشند. سن يکي از زوج‌ها حداقل 30 سال باشد. زوج داراي محکوميت جزايي موثر به علت ارتکاب جرايم عمدي و مهجور نباشند. داراي صلاحيت اخلاقي باشند. زوج يا يکي از آنها داراي تمکن مالي باشند. مبتلا به بيماري صعب‌العلاج نباشند. معتاد به مواد الکلي يا موادمخدر و ساير اعتيادهاي مضر نباشند. هرگاه زوج پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند معافيت از شرايط 2 و 3 به عهده دادگاه است.

متقاضيان پذيرفتن فرزندخوانده بايد تقاضاي رسمي خود را به سازمان بهزيستي اعلام كنند. اين تقاضا حتما بايد به امضاي متقاضيان برسد وشامل نشاني و شماره تلفن آنها باشد. گاهي متقاضيان كار را از دادگاه آغاز مي‌كنند و سپس به بهزيستي معرفي مي‌شوند. مدارک موردنياز عبارتند از: تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه زوج‌؛ تصوير سند ازدواج؛ گواهي عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زايمان در مورد زوجه؛ گواهي پزشکي قانوني مبني بر عقيم بودن زوج يا يکي از آنها؛ ارائه حکم سرپرستي آزمايشي از مراجع قضايي؛ گواهي برگ عدم سوءپيشينه کيفري زوج‌؛ گواهي سلامت جسم و روان از پزشک قانوني براي زوج‌؛ گواهي تمکن مالي، اعم از فيش حقوقي، فتوکپي سند منزل مسکوني، اتومبيل‌،... ؛ گواهي سلامت از پزشک مبني بر مبتلا نبودن به بيماري‌هاي صعب‌العلاج و واگيردار؛ گواهي عدم اعتياد؛ امور مربوط به فرزندخواندگي در هر استان فقط از طريق کميته ستادي و كميته شبه‌خانواده استان انجام خواهدگرفت. اعضاي اين كميته شامل مديركل بهزيستي استان، معاون امور اجتماعي، كارشناس شبه‌خانواده استان، كارشناس فرزندخواندگي، مددكار و كارشناس حقوقي استان است؛ کودکاني را مي‌توان به‌عنوان فرزندخوانده انتخاب کرد که تمام تلاش‌ها و کوشش‌هاي حرفه‌اي براي شناسايي والدين و بازگشت آنها به خانواده موثر نبوده باشد. اگر شخصي قادر به پذيرش اين کودکان نيست، مي‌تواند با واريز کمک‌هاي نقدي خود به حساب ويژه مشارکت‌هاي مردمي به شماره 90190 جام، نزد بانک ملت، شعبه دکتر قريب، در اين امر خداپسندانه شركت كند. شماره حساب 270007بانک ملت شعبه قريب، نيز به‌عنوان حساب ارزي سازمان، آماده دريافت هدايا، نذورات و کمک‌هاي هموطنان مقيم خارج از کشور است.