راه‌های طبیعی افزایش هورمون رشد
http://www.iransalamat.com/index.php...=show&id=11635

آیا ممكن است در شرایط خاصی ترشح هورمون رشد بیشتر هم بشود؟

هورمون رشد در زمان خواب و در زمانی كه ورزش می‌كنیم ترشح بیشتری دارد و یكی از دلایلی كه ما به كودكان توصیه می‌كنیم ورزش‌ كنند، همین است. با ورزش، حالت استرس پیش می‌آید و باعث می‌شود هورمون افزایش ترشح داشته‌باشد و رشد بچه‌ها را به دنبال داشته‌باشد.


هورمون رشد و افزايش قد
افزایش دادن قد کوتاه- استفاده از هورمون رشد
هورمون رشد( مقالات و اخبار ونظرات)
هورمون رشد( مقالات و اخبار ونظرات)