نتايج تحقيق جديدي كه به تازگي در آمريكا انجام گرفته نشان مي‌دهد: از هر 10 تا 15 زن يك نفر به اختلالات تغذيه‌اي مبتلا است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، بر اساس اين پژوهش؛ اين زنان دچار رفتارهاي تغذيه‌اي بيمارگونه و حالتهايي شبيه به بي‌اشتهايي عصبي مي‌شوند.

پروفسور ليزگائولين، استاد طب اجتماعي و پيشگيري در دانشگاه مونترال در اين باره گفت: مطالعات ما نشان مي‌دهد كه زنان با اطلاعات ضد و نقيضي مواجه هستند. از يك سو به آنها تاكيد مي‌شود كه وزن خود را كاهش دهند و از سوي ديگر تشويق مي‌شوند كه فقط براي لذت بردن، بخورند.

در اين پژوهش كه با همكاري دانشگاه مونترال و انستيتو دانشگاه بهداشت رواني داگلاس انجام گرفته حدود 1501 زن در يك تحقيق تلفني شركت كردند.

گفتني است، هيچ يك از اين شركت كنندگان مبتلا به بي‌اشتهايي عصبي نبودند. هم چنين متوسط سن اين زنان 31 سال بود، اكثر آنها غيرسيگاري و از دانشجويان دانشگاه بودند.

نتايج بررسي‌ها نشان داد: 5/2 درصد از زنان با تهوع،‌ مصرف مسهل‌ها يا روشهاي ديگر خود را وادار مي‌كنند كه وزنشان را حفظ كنند. همچنين معلوم شد: 28 درصد از اين زنان در ماه دو نوبت ورزش سنگين انجام مي‌دهند كه هدف آن صرفا كاهش وزن است و اين نگراني از اضافه وزن، اغلب زنان را دچار اختلالات تغذيه‌اي مي‌كند.