پژهشگران مي‌گويند مصرف داروهاي استروييدي بر حجم عضلات مي‌كاهد، اما از آنجا كه مغز عضله نيست با قرار گرفتن در معرض اين داروها كوچكتر مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از نيوهاون، پروفسور باربارا ارليش از دانشكده پزشكي دانشگاه ييل مي‌گويد تحقيقات نشانگر نابودي فاجعه آميز سلولهاي مغزي است كه اين اتفاق باعث افزايش توليد هورمون تستوسترون مي‌شود و به افزايش پرخاشگري مي‌انجامد.

اسكاي نيوز به نقل از اين محقق گزارش داد پرخاشگري در بين ورزشكاران بدن‌سازي فراوان است، اما در مورد نابودي سلولهاي مغزي تحقيقات همچنان ادامه دارد.

اين محققان سلولهاي عصبي كشت شده را در معرض تستوسترون قرار دادند و مشاهده كردند سلولها دست به خودكشي مي‌زنند. همين پديده در بيماري آلزايمر و هانتينگتون نيز مشاهده مي‌شود.