يك چشم پزشك گفت: نور اتاق در هنگام مطالعه بايد به اندازه‌اي باشد كه چشم فرد احساس خستگي نكند و زاويه نشستن نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه سايه شخص به روي صفحه كتاب نيفتد.

دكتر محمود پناهي‌بزاز در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه خوزستان، اظهار داشت: نورهاي معمولي مانند نور زرد و يا نور سفيد چراغ‌هاي فلوروسنت براي چشم انسان مضر نيستند و تنها نورهاي با طول موج‌هاي پايين مانند نور ماوراء بنفش مي‌تواند به چشم انسان آسيب وارد كند.

وي افزود: توصيه مي‌شود در هنگام مطالعه، نور اتاق به گونه‌اي تنظيم شود كه صفحه كتاب كاملا روشن باشد و فرد احساس خستگي در چشم نداشته باشد.

پناهي ‌بزاز تصريح كرد: فاصله منبع نور تا صفحه كتاب بايد حدود 1.5 متر باشد و در صورتي كه در محل مطالعه از چراغ‌هاي سقفي استفاده مي‌شود، استفاده از ميز تحرير و يا نشستن بر روي صندلي موجب تنظيم ارتفاع و تابيدن نور كافي به صفحه كتاب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: استفاده از چراغ مطالعه مانعي ندارد، به شرط آن كه نور چراغ مطالعه از سمت چپ به كتاب تابيده شده و در فاصله 40 تا 50 سانتي‌متري از كتاب نيز قرار داشته باشند.

اين چشم‌پزشك اضافه كرد: همچنين براي چراغ مطالعه بايد از چراغ‌هاي مخصوص با نور كمتر و تمركز بيشتر استفاده شود زيرا نور بيش از حد نيز آسيب‌رسان است.

وي تاكيد كرد: صفحه كتاب و يا دفتر نيز بايد كاملا سفيد و روشن بوده تا كنتراست لازم ميان صفحه كتاب و كلمات وجود داشته باشد. كتاب‌هايي با كاغذهاي تيره و كاهي به چشم آسيب مي‌رسانند.