دکتر محمد حسين کوچک زاده

تجويز عينک خوب و راحت در بيمار مراجعه کننده به چشم پزشک بخش مهمي از اقدام درماني است.

جراح چشم که ظريف‌ترين اعمال جراحي را روي چشم بيمار انجام مي‌دهد نبايد در تجويز عينک بيمار غفلت کرده و بي‌حوصله باشد. بسياري از بيماران که تحت عمل جراحي موفقيت آميز آب مرواريد و جراحيهاي انکساري قرار گرفته‌اند پس از عمل نياز به استفاده از عينک طبي دارند. بعضي‌ها فقط از عينک و عده‌يي ديگر به طور متناوب از لنز و عينک استفاده مي‌کنند.

کمک چشم پزشک در تأمين ديد خوب و رضايت بيمار شرط است و لذا آگاهي دادن بيمار درباره‌ي‌ لنز و فرم عينک ضرورت دارد. بيماران کيفيت ديد خود را با کيفيت عينک خود مي‌سنجند و لذا ناراضايتي آنها از عينک و فرم، نارضايتي از چشم پزشک را در پي خواهد داشت. بيماري‌که لنز يا عينک خود را زير نظر مستقيم چشم پزشک انتخاب نکند و يا پزشک بر آن کنترل نداشته باشد و يا عينک به طور اصولي و استاندارد ساخته نشده باشد و يا در اثر عدم آگاهي، بيمار انتخاب درستي نکرده باشد و همچنين در مورد لنز اگر در چشم راحت نباشد، پزشک را مقصر قلمداد مي‌کند.

همانطوري که نتايج عمل آب مرواريد و جراحي‌هاي انکساري از جهت ديد براي بيماران مهم بوده همانطور هم استفاده از يک لنز خوب و يا عينک خوب در رضايتمندي بيمار اهميت دارد و لذا پزشک موظف است، از نظر کيفي عينک و لنز را کنترل کند.

پزشک بايد از تکنولوژي روز، فرم و لنز آگاهي داشته و اطلاعات خود را به بيماران انتقال دهد.

مثلاً بسياري از بيماران از وجود عدسيهاي تدريجي، پوشش‌آنتي‌رفلکس ‌لنزهاي با ضريب بالا و يا لنزهاي پلي کربنات بي‌اطلاعند. وظيفه‌ي چشم پزشک است که عينک ساز (Optician) تحت امر خود را آموزش داده و اطلاعات جديد را در اختيار ايشان قرار دهد و نوآوري در اين صنعت بايد مرور شود.

گاهي هم اطلاعات بيمار از نظر محصولات جديد از چشم پزشک هم بيشتر است که با وجود اينترنت و ساير منابع اطلاعاتي که در اختيار افراد بوده اين امر بعيد به نظر نمي رسد.

چشم پزشک بايد اطلاعات روزآمد راجع به ابزارهاي اپتيکي و ساير مطالب را همانند آگاهي راجع به جراحيهاي آب مرواريد، گلوکوم و جراحي انکساري بياموزد. پس از انتخاب بيمار و نظر مشورتي پزشک نسخه به بيمار ارائه شود کليه‌ي جزئيات يک عينک در نسخه قيد شود. بيمار با عينک تجويز شده در محوطه‌ي مطب اندکي قدم بزند، سپس به بخش عينک سازي برود و چه بسا ممکن است بيمار عينک خود را از عينک‌سازي مطب شما تهيه نکند و بخواهد جاي ديگري برود که البته اين امر اهميت نوشتن نسخه و دقت در آن را زيادتر مي‌کند.

اطلاعات قبل از تجويز عينک:

1- آيا بيمار با عينک فعلي خود مشکل دارد؟ اگر بلي، بايد با تجويز عينک جديد مشکل ايشان را حل کرد.

2- آيا عينک را براي خواندن به چشم نزديک مي‌کند، آيا براي بهتر ديدن عينک را بالا مي‌برد؟ اينها راهنماي خوبي براي اين است که بدانيم اشکال در تجويز نسخه بوده و يا از عينک نامناسب است.

3- اگر بيمار ديد بينابيني نياز داشته و يا از کامپيوتر استفاده مي‌کند و دچار خستگي و سردرد بوده بايد برايش لنزهاي تدريجي تجويز کرد؟

4- آيا بيمار فقط نياز به اصلاح يک ديد دارد؟

5- آيا شيشه‌هاي عينک بيمار فوق‌العاده ضخيم‌اند؟ بايد از لنز يا مواد با ضريب بالا استفاده شود.

6- آيا بيمار ساعات زيادي را خارج از منزل سپري مي‌کند؟ از لنزهاي فتوکروميک استفاده شود.

7- آيا بيماري که از عدسي 2 کانونه يا 3 کانونه استفاده مي‌کند از ديد مياني خود ناراضي است؟ از لنز تدريجي استفاده شود.

8- آيا بيمار در راه رفتن با عينک مشکل دارد؟ از لنزهاي تک ديد براي دور و يا نزديک به صورت مجزا استفاده شود.