نويسنده : بهاره مهرنژاد- برگرفته از روزنامه شرق

با رايج شدن كار با رايانه ها و بازى هاى رايانه اى، شكايات از خستگى و ناراحتى هاى چشمى نيز افزايش يافته است. اين موضوع در عينكى ها بيشتر از افراد ديگر ديده مى شود.
كاربران عينكى بيشتر از سايرين از قرمزى، خستگى چشم، آبريزش، سنگينى پلك، سردرد، اسپاسم عضلانى و اشكال در واضح ديدن تصاوير شكايت مى كنند كه البته با تغييرات جزيى در محيط كار و عوض كردن عينك رفع مى شود.


راه هاى زيادى وجود دارد كه مى توان با انجام آنها از ميزان خستگى چشم كاست.
اگر از رايانه براى مدت زمان طولانى استفاده مى كنيد حتماً آن را در فاصله مناسبى از چشم قرار دهيد.
اگر اين فاصله دورتر از فاصله مطالعه است حتماً از عينك مناسب يا لنزهاى اصلاح كننده استفاده كنيد.
براى پاك كردن گرد و خاك از صفحه رايانه سطح آن را با يك پارچه ضداستاتيك تميز كرده تا تصوير واضح شود.
مانيتور را كمى پايين تر از سطح چشم ها قرار دهيد و مطالب را طورى در دسترس بگذاريد كه مجبور به خم شدن و حركات زياد سر و چشم ها نباشيد.
روشنايى را طورى تنظيم كنيد كه درخشندگى و تابش صفحه رايانه و انعكاس نور آن به حداقل برسد.
اگر اصلاح و تغيير ميزان روشنايى در محل كارتان عملى نيست از فيلترهاى مخصوص استفاده كنيد.
پس از چند ساعت كار با رايانه حتماً استراحت كنيد و براى مدتى به دوردست خيره شويد.
معمولاً اشخاصى كه براى مدت طولانى پاى رايانه مى نشينند از تحرك اندكى برخوردارند و براى مدتى بدن، سر و گردن و چشم هايشان بى حركت مى ماند كه همين موجب خستگى مى شود.
انجام نرمش هاى گردن و پلك زدن زياد كه باعث خيس شدن چشم ها و جلوگيرى از خشكى چشم مى شود در اين زمان كمك بزرگى به رفع خستگى شما مى كند.