افرادي که عينک به چشم مي‌زنند، معمولا با‌هوش‌تر، صادق‌تر و درست‌کارتر به نظر مي‌رسند

باورهاي عينکيبه گزارش پايگاه خبري هلث دي، دانشمندان آمريکايي با بررسي 80 کودک متوجه شدند بيشتر افراد گمان مي‌کنند، کودکاني که عينک به چشم مي‌زنند، به نظر باهوش‌تر و صادق‌تر از ديگر هم‌سالان خود هستند.جفري والين، پروفسور چشم پزشکي دانشگاه اوهايو و همکاران او در يک بررسي 42 دختر و 38 پسر 6 تا 10 ساله را که از عينک استفاده مي‌کردند، مورد مطالعه قرار دادند. به گفته محققان، کودکان دوست ندارند ديگران از روي ظاهرشان درباره آنها قضاوت کنند اما اين يافته‌ها ممکن است کمک کند تا کودکاني که براي اولين بار مي‌خواهند از عينک استفاده کنند، راحت‌تر بتوانند عينکي شدن خود را بپذيرند. بسياري از کودکاني که مي‌خواهند براي اولين بار از عينک استفاده کنند، نسبت به اين موضوع حساس‌اند و در باره اينکه از ديد ديگران چه‌طور به نظر مي‌رسند نگران‌اند، بعضي از کودکان به سادگي از زدن عينک فرار مي‌کنند چون فکر مي‌کنند ظاهر زشتي پيدا کرده‌اند اما درصورتي که کودک احساس کند با عينک باهوش‌تر به نظر مي‌رسد، راحت‌تر عينک مي‌زند. از 80 نفر مورد بررسي در اين تحقيق تعداد 30 نفرشان عينک مي‌زدند، 34 نفرشان حداقل يک خواهر يا برادر عينکي داشتند و تقريبا دو سوم آنها والديني داشتند که از عينک استفاده مي‌کرد.
در اين مطالعه از 24 عکس کودک با عينک و بدون عينک از نژادهاي گوناگون پسر و دختر استفاده و هنگام نشان دادن عکس‌ها به شرکت‌کنندگان از آنها اين سوالات پرسيده شد: «دوست داريد با کدام‌يک از اين کودکان بازي کنيد؟ کدام‌يک باهوش‌تر به نظر مي‌رسند؟ به نظر شما، ورزش کدام يک بهتر است؟ کدام يک صادق‌ترند؟ به نظر شما کدام کودک خجالتي است؟» در پايان به طور ميانگين دو سوم کودکان شرکت‌کننده اعلام کردند کودکاني که عينک مي‌زنند، باهوش‌تر و 57 درصد نيز اعلام کردند افراد عينکي صادق‌ترند. محققان مي‌گويند شايد وجود افراد باهوش و زيرک عينکي در کارتون‌ها و فيلم‌ها و رسانه‌هاي تصويري سبب شده است کودکان تصور کنند که همه افراد عينکي باهوش هستند.
منبع: Health Day