يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد در افرادي كه پيوند كليه شده‌اند، احتمال ابتلا به انواع سرطان به ويژه سرطان‌هايي كه منشاء ويروسي دارند در مقايسه با ديگران به مراتب بيشتر است اما به نظر محققان، اين يافته‌ها ارزش پيوند كليه را كم نمي‌كند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، اين محققان كه مطالعه آنها در مجله "انجمن پزشكي آمريكا" چاپ شده است از سال ‪ ۱۹۸۲‬تا ‪ ۲۰۰۳‬موارد بروز سرطان را در تقريبا ‪ ۲۹‬هزار استراليايي كه پس از ابتلا به بيماري جدي كليوي تحت عمل پيوند كليه قرار گرفته بودند، بررسي كردند.

محققان در اين مطالعه با ناديده گرفتن سرطان پوست غيرملانومي و سرطان‌هايي كه معلوم شده است به آخرين مراحل بيماري كليوي منجر مي‌شوند، دريافتند كه خطر كلي ابتلا به سرطان در اين بيماران پس از پيوند كليه ‪۳/۳‬ درصد بيشتر شد.

"كلر وايديچ" از دانشگاه "نيو ساوث ويلز" در سيدني كه رياست محققان را در اين مطالعه بر عهده داشت گفت "ما دريافتيم كه شمار موارد ابتلا به سرطان پس از پيوند كليه بطور چشمگيري افزايش مي‌يابد اما در ‪ ۵‬سال پيش از دياليز و در جريان دياليز ميزان اين افزايش بسيار اندك است.

با اين وجود وايديچ با ذكر اينكه خطر مرگ در بيماراني كه دياليزي مي‌مانند چهار برابر بيشتر از بيماراني است كه به آنها كليه پيوند زده مي‌شود، گفت: يافته‌هاي اين مطالعه ارزش پيوند كليه را براي نجات جان بيماران مبتلا به مرحله آخر بيماري كليوي عوض نمي‌كند.

در اين مطالعه ديده شد كه خطر ابتلا به ‪ ۱۸‬نوع مختلف سرطان دست كم سه برابر افزايش مي‌يابد و گمان مي‌رود كه ‪ ۱۳‬نوع اين سرطان‌ها علت ويروسي دارند.

پنج نوع اين سرطان‌ها كه زبان، دهان، فرج، واژن و اندام تناسلي مردانه را تحت تاثير قرار مي‌دهد توسط ويروس انساني "پاپيلوما" ايجاد مي‌شوند و شواهدي وجود دارد كه همان ويروس مسئول ابتلا به چهار نوع سرطان ديگر - سرطان چشم، غده بزاق، مري و حفره بيني است.

واجديك گفت: واكسن جديد ويروس انساني پاپيلوما مي‌تواند به كاهش خطر ابتلا به سرطان در ميان بيماراني كه به آنها كليه پيوند زده شده است، كمك كند.

به گفته وي، سركوب سيستم ايمني بدن محتمل‌ترين عامل افزايش خطر ابتلا به سرطان است نه خود عمل پيوند عضو.

وي افزود: بيماراني كه كليه به آنها پيوند زده مي‌شود داروهايي مصرف مي‌كنند كه با سركوب سيستم ايمني يا دفاع طبيعي بدن، به جلوگيري از پس زدن عضو كمك مي‌كند. اما اين داروها موجب ايجاد آمادگي شديدي براي بروز عفونت مي‌شوند و مي‌تواند عفونت‌هاي ويروسي را كه پيش از اين در حال كمون بودند، بيدار كنند.

وايديچ گفت گمان مي‌رود سركوب سيستم ايمني موجب عفونت مزمن ويروسي مي‌شود كه اين وضعيت خود به سرطان مي‌انجامد.