بر اساس آخرين پژوهش‌ها علت اينكه به طور متوسط مردان زودتر از زنان مي‌ميرند اين است كه سرعت ضربان قلب مردان در سنين ميانسالي به تدريج كاهش پيدا مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ميانگين طول عمر زنان و مردان به ترتيب حدود 80 و 75 سال است و از اينرو تعداد زنان بالاي 60 سال در ميان جامعه كهنسالان امروزي به سرعت رو به افزايش است.

هم اكنون مطالعات گسترده بر روي تاثيرات پير شدن بر روي سيستم قلبي - عروقي نشان داده است كه علت افزايش طول عمر زنان نسبت به مردها اين است كه قدرت پمپاژ قلب زنان با افزايش سن كاهش نمي‌يابد.

پروفسور ديويد گلداسپينك از دانشگاه ليورپول جان موريس سرپرست اين مطالعات خاطرنشان كرد: ما دريافته‌ايم كه توان فعاليت قلب مردان بين سنين 18 تا 70 سالگي بين 20- 25 درصد كاهش مي‌يابد.

وي افزود: در ساختار قلب ميليون‌ها سلول منقبض كننده وجود دارد كه ايجاد ضربان قلب مي‌كند. در مردان بين سالهاي 20 تا 70 سالگي، يك سوم از اين سلولها مي‌ميرند و جايگزين نيز نمي‌شوند.

اين اتفاق بخشي از روند پيري است كه طي آن تعداد زيادي از سلولهاي حياتي و ضروري قلب كه نقش آرام كردن قلب، پر شدن اين عضو از خون و سپس انقباض براي انتقال خون به تمام نقاط بدن را بر عهده دارند، ‌از بين مي‌روند.

پروفسور گلداسپينك در ادامه خاطرنشان كرد: آنچه موجب شگفتي است اين است كه در قلب زنان تعداد اين سلولهاي آسيب ديده بسيار اندك است.