تحقیقات نشان می دهد که متوسط عمر افراد در دهه اخیر روندی رو به رشد داشته است و از 75 سال بالاتر رفته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از چایناویو، متوسط عمر افراد از 6/69 سال در سال 1955 به 8/75 سال در 2005 رسید.

بر اساس این تحقیقات، مهمترین بیماریها در سال 2005 بیماری قلبی و سرطان و بیماریهای ریوی و دیابت و آلزایمر بوده است.

پیشرفت علم پزشکی وافزایش تحصیلات و آگاهیهای بهداشتی و سلامت مردم باعث کاهش چشمگیر مرگ و میر افراد در این سالها است.

در عین حال کارشناسان معتقدند با تغییرات بیشتر در برنامه غذایی و شیوه زندگی افراد و انجام ورزشهای مناسب می توان میانگین سن را به بالاتر از 80 سال رساند.