بررسي‌هاي وزارت بهداشت، رفاه و كار ژاپن نشان مي‌دهد كه ميانگين سن زنان و مردان اين كشور افزايش يافته است.


به گزارش روز سه‌شنبه پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت ژاپن، برپايه اين بررسي ميانگين سن زنان ژاپني ‪ ۸۵/۷۵‬سال است كه ‪ ۱/۱۳‬سال بيشتر از بررسي پنج سال گذشته مي‌باشد.

به گزارش ايرنا به نقل از اين پايگاه، اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه ميانگين سن مردان ژاپني نيز ‪ ۷۸/۷۹‬سال بوده كه نسبت به بررسي پيشين ‪۱/۰۸‬ سال افزايش يافته است.

اين آمار بدين معني است كه ميانگين عمر زنان ژاپني ‪ ۶/۹۶‬سال بيشتر از مردان اين كشور مي‌باشد.

برپايه اين بررسي، استان "اوكيناوا" در جنوب ژاپن در رده نخست استان‌هاي اين كشور است كه ميانگين عمر زنان آن با ‪ ۸۶/۸۸‬سال در سطح بالايي قرار دارد.

ميانگين عمر مردان در استان "ناگانو" در مركز ژاپن ‪ ۷۹/۸۴‬سال است كه بر اين اساس اين استان نيز در رده نخست، استان‌هاي اين كشور درخصوص بالا بودن ميانگين عمر مردان است.