مرداني كه در آنها ميزان بالاي هورمون تستوسترون ناگهان كاهش يابد، طول عمر كوتاهتري خواهند داشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته محققان امريكايي ميزان هورمون تستوسترون در مردان با افزايش سن كم‌كم كاهش مي‌يابد.
بنابراين گزارش؛ نتيجه تحقيق محققان امريكايي حاكي از آن است كه در افرادي كه ميزان هورمون تستوسترون در آنها بسيار كاهش يافته بود، در مدت زمان 20 سال خطر مرگ و مير تا 20 درصد افزايش يافت.
البته محققان تاكيد كردند: بالاتر بودن ميزان اين هورمون از حد طبيعي باعث طولاني‌تر شدن عمر مردان نمي‌شود.
بر اساس اين گزارش؛ اهميت هورمون تستوسترون در تحقيقات بيشتري مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اما بر اساس اين تحقيق كاهش ناگهاني ميزان آن مي‌تواند باعث كاهش طول عمر شود.