زنان نسبت به مردان بیشتر عمر می کنند، اما احتمال اینکه این سال های اضافی عمر خود را در معلولیت و ناتوانی بسر ببرند بیشتر است

عمر بیشتر زنان با ناتوانی همراه است .

گرچه میانگین طول عمر مردان افزایش یافته است، اما هنوز هم مردان در سنین پایین‌تری نسبت به زنان می‌میرند. میانگین طول عمر هر دوی زنان و مردان افزایش یافته است، اما زنان همچنان جلوتر از مردان هستند. و در واقع در کشوری مانند آمریکا تفاوت میانگین طول عمر مردان و زنان نسبت به یک قرن قبل بیشتر هم شده است. و در نتیجه در میان سالمندان درصد بیشتری از زنان مشاهده می‌شود. و با افزایش سن این تفاوت به نفع زنان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از یونایتدپرس ، محققان می گویند: زنان نسبت به مردان بیشتر عمر می کنند، اما احتمال اینکه این سال های اضافی عمر خود را در معلولیت و ناتوانی بسر ببرند بیشتر است.

”آلبرت ایسپلت” از سازمان بهداشت عمومی بارسلون در اسپانیا و همکارانش این نتیجه را بر اساس یافته های خود از مطالعات بهداشتی بدست آوردند که از سال ۱۹۸۲ انجام شده است.
این گروه تحقیقاتی در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ با چهار هزار و ۲۴۴ فرد ۶۴ سال به بالا مصاحبه کردند.
در این مطالعه که در مجله “سلامت زنان” ( Women’s Health) منتشر شده مشخص شد که شیوع معلولیت در افراد ۶۴ سال به بالا در زنان بیشتر از مردان است.
بر اساس این مطالعه، میزان شیوع ناتوانی در سال ۲۰۰۶ در میان مردان ۳۰ درصد و در زنان ۵۳ درصد بود.

محققان افزودند: فشار مضاعف کاری که زنان در طول زندگی خود متحمل می شوند- کار داخل خانه و کار در خارج از خانه — یک عامل اساسی در توضیح این تفاوت در مطالعات مختلف است.