يك دانشمند علوم پزشكي و درماني مدعي شده است، روزي فرا خواهد رسيد كه مردم در سراسر جهان بتوانند با استفاده از يك قرص حداقل 30 سال بيشتر عمر كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از منابع اينترنتي، پروفسور جان اسپيكمن، از دانشگاه آبردين اسكاتلند مدعي شده است كه وجود هورمون‌هاي تيروكسين اين قابليت را دارد كه سيستم سوخت و ساز بدن انسان را افزايش داده و در نهايت طول عمر بيشتر براي انسان را به همراه داشته باشد.

اين دانشمند علوم پزشكي گفته است كه آزمايشهاي صورت گرفته بر روي موشهاي آزمايشگاهي نشان داده است كه اگر دوز مورد نياز اين قرصها به درستي تشخيص داده شود، انسانها قادر خواهند بود كه به جاي 70 سال سن، تا 100 سال زندگي كنند، با اين حال يك كارشناس علوم هورموني هشدار داده است كه استفاده بيش از حد هورمون‌هاي تيروكسين مي‌تواند مشكلات فراواني را در خصوص سلامتي انسان ايجاد كند.

مطالعات صورت گرفته از سوي دانشمندان دانشگاه آبردين اسكاتلند نشان مي‌دهد كه موشهاي آزمايشگاهي كه از هورمونهاي تيروكسين بيشتري استفاده كردند، طول عمر 25 درصدي بيشتري نسبت به ساير موشهاي عادي داشتند.

پروفسور علوم پزشكي و درماني در ادامه افزود كه اين مساله به معني آن است كه طول عمر آدمي تا حدود 30 سال قابليت افزايش را دارد.

اين مطالعات نشان داد كه هنگامي كه به موش‌هاي آزمايشگاهي ياد شده هورمون تيروكسين خورانده مي‌شود، سرعت متابوليسم بدن آنها افزايش يافته و در نهايت طول عمرشان نيز بيشتر مي‌شود.

دانشمندان اين نكته مهم را در مقايسه اين موشها با ديگر موشها كه هورمون تيروكسين كمتري مصرف كردند كشف كردند.

در حال حاضر هورمون تيروكسين به افرادي داده مي‌شود كه به طور طبيعي به ميزان كافي هورمون مورد نظر را در بدن خود توليد مي‌كنند و از نظر طبيعي سرعت سوخت و ساز طبيعي در بدن خود دارند.

با اين حال افرادي كه ميزان بالايي از هورمون‌هاي تيروكسين را مصرف مي‌كنند مجبور هستند كه اقدامات بهداشتي را انجام داده و همچنين داروهايي را مصرف مي‌كنند كه سطح هورمون‌ ياد شده را به سطح طبيعي خود باز گرداند.

تحقيقات نشان داده است كه هورمون تيروكسين سرعت سوخت و ساز بدن انسان را افزايش داده و تاثيرات مثبتي بر روي ادامه‌ حيات سلول‌هاي بدن انسان دارد.

با اين حال اين پروفسور گفته است كه مساله‌ اصلي در اين ميان ميزان اندازه صحيح از اين هورمون‌ها در مصرف آنهاست.

وي اظهاراميدواري كرده است كه روزي قادر باشيم براي مردم اين امكان را فراهم كنيم كه ساليان بيشتري را در زندگي خود تجربه كنند. ما نمي‌خواهيم كه مردم در سنين پيري در خانه‌هاي پرستاري نگهداري شوند.

قرارست كه نتايج تحقيقات جديد اين دانشمندان علوم پزشكي در ژورنال بيولوژي تجربي به چاپ برسد.

با اين حال اين آزمايشات مخالفان خاص خود را نيز داشته است به طوري كه يكي از كارشناسان مربوط گفته است كه نتايج اين تحقيقات براي زندگي انسانها سودمند نيست.

آنها معتقدند كه انجام اين آزمايشها بر روي موشها و مقايسه‌ آن با انسانها اقدام صحيحي نيست زيرا آنها مي‌گويند سيستم سوخت و ساز انسانها با موشها‌ تفاوت دارد.

برخي از اين كارشناسان مي‌گويند افرادي كه داراي هورمون‌هاي تيروكسين بيشتري هستند، بيشتردر معرض خطر قرار دارند.