محققان به الگويى از ژن‌ها دست پيدا کرده‌اند که مشخص مى‌کند چه کسانى تا 100 سال يا بيشتر از آن عمر مى‌کنند.
در اين مطالعه که با سرپرستى پائولا سپاستيانى و دکتر توماس پرلز در دانشگاه بوستون انجام شد محققان الگوى ژنتيکى يک‌هزار نفر که عمرى نزديک به 100 سال داشتند را با هزار و 200 فرد عادى ديگر مورد مقايسه قرار دادند.
نکته قابل توجه اين است افرادى هم که عمر طولانى دارند مثل ديگران داراى ژن‌هاى بيمارى‌زا هستند، اما به نظر مى‌آيد ژن هاى مربوط به طول عمر آنها اثر ژن‌هاى بيمارى‌زا را خنثى مى‌کنند.
محققان از ميان 150 ژن 19 الگوى ژنى را يافتند و اعلام کردند اين الگوها با 77 درصد دقت مى‌توانند پيش‌بينى کنند چه کسانى عمر طولانى خواهند داشت.
بعضى از اثرات اين الگوهاى ژنى مربوط به افزايش طول عمر مى‌شود و بعضى از آنها بروز بيمارى‌هاى مربوط به پيرى مثل زوال عقل، بيمارى‌هاى قلبى عروقى و فشار خون را به تاخير مى‌اندازند.
با اين حال محققان تاکيد مى‌کنند: نمى‌توان به کسانى که داراى اين ژن هستند مجوز استفاده از سيگار، نوشيدنى‌هاى الکلى و پرخورى را داد.
محققان در اين زمينه به گروهى اشاره کردند که ميانگين عمر آنها 88 سال است يعنى عمرى که هشت سال از اميد به زندگى در امريکا بيشتر است. اين گروه طول عمر خود را مديون مذهبى مى‌دانند که آنها را تشويق به گياه‌خوارى مى‌کند، آنها استرس‌هاى خود را از طريق اعتقادات مذهبى کنترل مى‌کنند، وقت بيشترى را با خانواده مى‌گذرانند، عادت به ورزش منظم دارند، سيگار نمى‌کشند و نوشيدنى‌هاى الکلى مصرف نمى‌کنند.
به گفته محققان، آنها مى‌توانند از روشى که در اين تحقيق استفاده کرده‌اند در ديگر الگوهاى پيچيده ژنى مثل بيمارى آلزايمر، پارکينسون، ديابت و بيمارى‌اى قلبى عروقى استفاده کرد.
محققان مى‌گويند: آنها قصد ندارند اکسير جوانى بسازند، اما اميدوارند بتوانند با اين روش شروع بيمارى‌هاى مربوط به پيرى مثل آلزايمر را به تاخير بيندازند. گفتنى است، هم اکنون از هر شش هزار نفر در دنيا يک نفر عمر 100 ساله دارد و از هر هفت ميليون نفر يک نفر تا 110 سال عمر مى‌کند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 محققان به الگويى از ژن‌ها دست پيدا کرده‌اند که مشخص مى‌کند چه کسانى تا 100 سال يا بيشتر از آن عمر مى‌کنند.
در اين مطالعه که با سرپرستى پائولا سپاستيانى و دکتر توماس پرلز در دانشگاه بوستون انجام شد محققان الگوى ژنتيکى يک‌هزار نفر که عمرى نزديک به 100 سال داشتند را با هزار و 200 فرد عادى ديگر مورد مقايسه قرار دادند.
نکته قابل توجه اين است افرادى هم که عمر طولانى دارند مثل ديگران داراى ژن‌هاى بيمارى‌زا هستند، اما به نظر مى‌آيد ژن هاى مربوط به طول عمر آنها اثر ژن‌هاى بيمارى‌زا را خنثى مى‌کنند.
محققان از ميان 150 ژن 19 الگوى ژنى را يافتند و اعلام کردند اين الگوها با 77 درصد دقت مى‌توانند پيش‌بينى کنند چه کسانى عمر طولانى خواهند داشت.
بعضى از اثرات اين الگوهاى ژنى مربوط به افزايش طول عمر مى‌شود و بعضى از آنها بروز بيمارى‌هاى مربوط به پيرى مثل زوال عقل، بيمارى‌هاى قلبى عروقى و فشار خون را به تاخير مى‌اندازند.
با اين حال محققان تاکيد مى‌کنند: نمى‌توان به کسانى که داراى اين ژن هستند مجوز استفاده از سيگار، نوشيدنى‌هاى الکلى و پرخورى را داد.
محققان در اين زمينه به گروهى اشاره کردند که ميانگين عمر آنها 88 سال است يعنى عمرى که هشت سال از اميد به زندگى در امريکا بيشتر است. اين گروه طول عمر خود را مديون مذهبى مى‌دانند که آنها را تشويق به گياه‌خوارى مى‌کند، آنها استرس‌هاى خود را از طريق اعتقادات مذهبى کنترل مى‌کنند، وقت بيشترى را با خانواده مى‌گذرانند، عادت به ورزش منظم دارند، سيگار نمى‌کشند و نوشيدنى‌هاى الکلى مصرف نمى‌کنند.
به گفته محققان، آنها مى‌توانند از روشى که در اين تحقيق استفاده کرده‌اند در ديگر الگوهاى پيچيده ژنى مثل بيمارى آلزايمر، پارکينسون، ديابت و بيمارى‌اى قلبى عروقى استفاده کرد.
محققان مى‌گويند: آنها قصد ندارند اکسير جوانى بسازند، اما اميدوارند بتوانند با اين روش شروع بيمارى‌هاى مربوط به پيرى مثل آلزايمر را به تاخير بيندازند. گفتنى است، هم اکنون از هر شش هزار نفر در دنيا يک نفر عمر 100 ساله دارد و از هر هفت ميليون نفر يک نفر تا 110 سال عمر مى‌کند