ایران صدا: گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندامهای آنها حاوی ماده مؤثره‌ است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر صالحي متخصص فارماکوگنوزي
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=637372