چند توصيه براي رفع عطش

جام جم آنلاين

چند راه براي مقابله با عطش وجود دارد. استفاده از گياهان بهترين تجويز براي پيشگيري از اين مساله است. يكي از گياهاني كه مي‌تواند با گرمازدگي و عطش مقابله كند، خاكشير است.

خاكشير با آب و گاهي قند كم، شربت مناسبي محسوب مي‌شود. معمولا لعابي كه روي خاكشير است ده تا 15 برابر آب را جذب و به بدن منتقل مي‌كند.

از ديگر گياهان، تخم شربتي يا همان تخم دانه ريحان است كه نحوه استفاده و مصرف آن مانند خاكشير است.

سومين گياه مناسب، مرزه است. گياه مرزه براي تأمين نياز افرادي كه تعريق زياد دارند، مفيد واقع مي‌شود.

مرزه مقداري تند و تيز است و معمولا نسبت به ديگر گياهان كمتر استفاده مي‌شود. اين گياه معمولا در سبزي خوردن يا به صورت خشك در غذا به كار رود.

گياه بعدي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، ليمو است. آب ليمو بهترين شربت براي رفع عطش و گرمازدگي است و در فصول گرم بسيار نوشيده مي‌شود.

لازم است بدانيد آب ليمو را به تنهايي استفاده نكنيد، زيرا به ميناي دندان آسيب مي‌رساند و بهترين راه اين است كه آن را با آب رقيق كنيد و بنوشيد.