يك متخصص گياهان دارويي:
مردم براي استفاده از گياهان دارويي نياز به آموزش دارند

يك متخصص گياهان دارويي اعلام كرد: فرهنگ مصرف گياهان دارويي در كشور روبه بهبود است ولي مردم در اين زمينه به آموزش نياز دارند.

دكتر هادي صمصام شريعت در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران اظهارداشت: مردم با وجود اينكه از كتابهاي گذشتگان مانند ابن‌سينا و رازي استفاده مي‌كنند باز هم نياز دارند كه از طريق رسانه‌ها اطلاعات لازم را در مورد گياهان دارويي به دست آورند و نيز زير نظر افراد متخصص آموزش ببينند.

وي اعتقاد دارد: گياهان دارويي از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت هستند و اگر روي آن سرمايه‌گذاري شود نهايت استفاده را مي‌توان از آن كرد.

دكتر صمصام‌شريعت با بيان اين كه بايد گياهان دارويي را بهتر عرضه كرد تا مردم نسبت به اين گياهان با ديد بهتري بنگرند، گفت: اخيرا اين كار را توسط بهداري اصفهان انجام داده‌ايم؛ در صورتي كه كسي بخواهد گياهان دارويي را تجويز نمايد بايد دركلاسي كه به همين منظور در سازمان فني و حرفه‌اي برگزار مي‌شود شركت كرده تا اطلاعات لازم را به همراه مجوز از اين سازمان دريافت نمايد تا بدين وسيله او بتواند از فرآورده‌هاي شركتهاي داروسازي با بسته‌بنديهاي مناسب استفاده كند ضمن اينكه هركس بدون مجوز نتواند اقدام به فروش گياهان دارويي بكند