معاون دانشکده طب سنتي تهران:

عطارها طبيب نيستند گول تبليغات آنها را نخوريد

70 درصد بيماران طب سنتي در مرحله اول درمان مي شوند

معاون آموزشي دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران، با بيان اينکه عطاري‌ها مکمل طب سنتي محسوب مي شوند؛ گفت: عطاري‌ها داروخانه هايي هستند که داروهاي گياهي و جانوري را خوب مي شناسند و وظيفه آنها توزيع دارو است نه درمان.

دکتر منصور کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا - منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه طب سنتي بر مبناي اخلاط و مزاج‌هاي چهارگانه بيماري را تشخيص و درمان مي کند، افزود: طب سنتي بهم خوردن تعادل اخلاط و مزاج هاي چهارگانه را مهمترين علت بروز بيماري بيان مي کند و بر پايه آن طبيب را موظف مي کند با تشخيص علت عدم تعادل، سلامتي را به بيمار برگرداند.

وي با بيان اينکه در طب سنتي فرد در حالت طبيعي بايد يکي از مزاج‌هاي چهارگانه سرد ، گرم ، تر و خشک را داشته باشد گفت: در صورتي که يکي از مزاج ها دچار مشکل شود فرد بيمار شناخته مي شود.

دکتر کشاورز همچنين با انتقاد از عملکرد غيرقانوني و غيرعلمي عطاري‌ها كه به حيطه درمان ورود مي‌كنند، تصريح کرد: متاسفانه بسياري از عطاري ها با فعاليت‌هاي غير قانوني خود در درمان افراد آسيب هاي جدي به جايگاه طب سنتي وارد مي کنند.

اين استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه در حال حاضر هيچ متخصص طب سنتي در عرصه درمان حضور ندارند؛ اظهار کرد: مردم بايد منتظر باشند تا دانشجويان متخصص طب سنتي و داروسازي سنتي از اين دانشکده فارغ التحصيل و جذب فعاليت هاي درماني و خدماتي شوند.

وي همچنين با بيان اينکه در حال حاضر اقبال عمومي خوبي از طب سنتي در کل دنيا صورت گرفته است تصريح کرد: با توجه به اهميت مشتري محور بودن سيستم پزشکي در دنيا ، سازمان بهداشت جهاني همه کشورها را موظف کرده که جايگاه طب سنتي را در نظام سلامت و بهداشت درمان خود تعريف کرد.

دکتر کشاورز در ادامه با اشاره به اينکه ايران جزء آخرين کشورهايي محسوب مي شود که اساسنامه سازمان بهداشت جهاني را در زمينه طب سنتي عملي کرده است؛ خاطر نشان کرد: حدود 150 سال پيش اين نوع طب، بهداشت و درمان جامعه را هدايت مي کرد، ورود طب غربي به دليل از خود بيگانگي و غرب زدگي افراد، طب سنتي بدون هيچ دليل منطقي کنار رفت و به طب غربي بها داده شد.

دکتر کشاورز با تاکيد بر اينکه طب سنتي علي رغم پيشرفت هاي بسيار زياد همه نيازهاي پزشکي را جوابگو نيست؛ گفت: تلاش مي شود با تلفيق طب سنتي و مدرن، درمان قاطعي براي انواع بيماري ها پيدا کنيم تا به مهمترين هدف خود که ارائه خدمات بهتر و بيشتر به بيماران است، برسيم.

اين استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران با تاکيد بر اينکه نبايد با افراط و تفريط در طب سنتي، طب رايج و مدرن را ناديده بگيريم، افزود: طب سنتي ضمن حرکت در مسير متعادل خود وبازيافت صد در صدي خود هم همچنان نيازمند به طب مادر است و نبايد با تضاد پل ارتباطي اين دو علم را از بين ببريم.

معاون آموزشي دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه طب سنتي در سه مرحله بيماران را درمان مي کند؛ اظهار کرد: تدبير بالاغذيه يا اصلاح برنامه غذايي، تدبير بالادويه (دارو درماني) و اعمال يادآوري (مداخله دستي) سه مرحله اصلي درمان در اين نوع طب به شمار مي رود.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه 70 درصد درمان هاي مرحله اول در طب سنتي پاسخگوي نياز بيماران است گفت: در مرحله اول طبيب با تاکيد بر اصل سلامت نگري افراد، شش اصل ضروري زندگي انسان، آب و هوا، تغذيه، خواب و بيداري، حرکت وسکون، تدبير ورودي و خروجي مواد و اغراض نفساني (حالات هاي روحي و رواني) بيماري را تشخيص و درمان مي کند.

اين استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران مرحله دوم درمان در طب سنتي را دارو درماني عنوان کرد و افزود: اصل اساسي در اين مرحله اين است که طبيب بيمار را با کمک داروهاي گياهي، معدني، حيواني و صنعتي و با در نظر گرفتن ملاک ها و معيارهاي اين نوع طب (مزاج و خلط) بيمار را درمان کند و تا زماني که داروي مفرده جوابگو باشد از داروهاي مرکب استفاده نکند.

معاون آموزشي دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران در خصوص سومين مرحله درمان نيز تصريح کرد: در اين مرحله طبيب در طب سنتي با استفاده از مداخله هاي دستي شامل حجامت، فصد (رگ زني)، زالو درماني، غمز (طب فشاري)، مشت و مال (ماساژ درماني) و جراحي هاي لازم بيمار را درمان مي کند.

دکتر کشاورز در پايان با انتقاد از زياده روي برخي رسانه ها در برجسته سازي طب سنتي تصريح کرد: ما هم اکنون در تلاش هستيم با استفاده ازمنابع متعدد و متنوع، طب سنتي را بازيافت و بازسازي کنيم و تا زماني که به مرحله اي جديد نرسيده ايم نبايد روي آن تبليغي صورت بگيرد.