پزشكان گياهي هشدار دادند كه مصرف داروها و شيوه‌هاي درماني گياهي به طور مناسب و خودسرانه سلامت افراد را به خطر مي‌اندازد.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين پزشكان مي‌گويند: تركيب چند شيوه‌ي درماني گياهي با يكديگر و يا با داروهاي سنتي بدون نظارت و تجويز متخصص و يا مصرف تركيبات فاقد كيفيت مشكلات جبران‌ناپذيري به همراه خواهد داشت.بر اساس گزارش شبكه‌ي خبري بي‌.بي.‌سي‌، به گفته‌ي اين متخصصان مصرف داروهاي گياهي به شكل صحيح بسيار سودمند و مفيد خواهد بود، اما مشكل اصلي در اين زمينه خوددرماني بيماران توسط اين داروهاست.برخي افراد تصور مي‌كنند كه اين داروها به دليل تهيه شدن از مواد گياهي تاثيرات نامطلوبي نخواهند داشت وبي خطر هستند، اما اين تصور كاملا اشتباه است، چرا كه براي مصرف اين قبيل داروها نيز محدوديت‌هاي فراواني وجود دارد و گاهي اوقات شدت عوارض آن بيشتر از بيماري اوليه‌ي فرد خواهد بود.رعايت اين امر بويژه در زنان باردار الزامي است.تجزيه‌ي بسياري از اين داروها بويژه تركيبات چيني نشان داده است، كه برخي از آنها حاوي استروئيد (تركيبات شامل كلسترول و هورمون‌هاي قشري كليه و غدد جنسي) و عناصر سنگين و سمي هستند.