وزير بهداشت:
توليد داروهاي سنتي420 درصد افزايش داشته است


با توجه به اين كه توليد داروهاي سنتي420 درصد افزايش داشته است اين داروها هم جزو سيستم بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دکتر مرضيه وحيد دستجردي در مراسم افتتاحيه دانشكده طب سنتي با بيان اين مطلب، گقت: استفاده از گنجينه معارف بشري جزو افتخارات است كه طب سنتي هم جزئي از آن است. ما امروز نمي‌توانيم بگوييم كه طب نوين و طب غربي براي ما كفايت مي‌كند. وقتي مي‌بينيم كه كشورهاي غربي طب سنتي و طب ابن‌سينا را تدريس مي‌كردند و مردم درمان به وسيله طب سنتي را ترجيح مي‌دادند چرا ما نبايد از آن استفاده كنيم.

وزير بهداشت ادامه داد: امروز طب سنتي تثبيت شده و حدود 125نفر در دوره phd طب سنتي و 50 نفر در دوره phd داروسازي سنتي مشغول تحصيل هستند.

دکتر وحيد دستجردي اضافه كرد: طب سنتي در بسياري از موارد حيات‌بخش و سلامت‌زا است و در بسياري موارد بيماران از طب نوين نتيجه نگرفته اما با طب سنتي درمان شده‌اند. طب سنتي رشته‌اي است كه در دنيا حكومت مي‌كرده و مردم را سلامتي مي‌بخشيده پس امروز نياز به ارتقاي اين رشته در بين مردم حس مي‌شود.

وي اضافه کرد: اكنون در حال تدوين دارونامه طب سنتي هستيم و رئيس‌جمهور دستور داده‌اند با توجه به اينكه 420 درصد افزايش داروهاي سنتي را داشته‌ايم داروهاي سنتي هم جزو سيستم بيمه‌اي قرار گيرند. تا استفاده بيشتر را از اين بخش داشته باشيم.

دکتر دستجردي گفت: حدود دو هزار گونه داروي گياهي را در كشور داريم كه سرمايه بزرگي است و بايد آن را حفظ كرد و توسعه داد. بايد شرايط به گونه‌اي شود كه استفاده از داروهاي گياهي به آساني داروهاي مدرن شود.

وي با اشاره به تأسيس مركز تحقيقات طب سنتي و داروسازي گفت: همچنين شبكه داروهاي سنتي نيز در شرف تأسيس است و هم اكنون 5 درمانگاه طب سنتي در تهران فعال است.

وي با ابراز خرسندي از اينكه دكتراي حرفه‌اي وارد دانشكده طب سنتي مي‌شوند افزود: كساني در اين رشته فعاليت مي‌كنند كه هم با طب مدرن آشنا هستند و هم اصول طب سنتي را فرا مي‌گيرند.

وزير بهداشت با اشاره به اينكه براي پيشبرد طب‌ سنتي كتاب‌هاي متعددي شرح و بازنويسي شده است گفت: قبلا كتاب‌هايي مانند الحاوي و قانون ابن‌سينا را وقتي مي‌خوانديم به دليل قديمي بودن كلمات بسياري از بخش‌هايش را متوجه نمي‌شديم. چرا كه كلمات مربوط به 900 تا يك هزار سال پيش بود ولي اكنون به مدد استاداني كه اين كتاب‌ها را به زبان امروز بازنويسي كرده‌اند مي‌توان راحت‌تر از آنها استفاده كرد.

بنا براعلام پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت (وبدا)، وي اظهار داشت: اگر چه طب‌هايي در چين، هند، اسكندريه، يونان وجود دارد اما همه اينها را هم طب سنتي ما با قدرت و استحكامي كه دارد مي‌تواند در دامان خود بگيرد و در زير مجموعه همين طب سنتي قرار گيرد و اميدواريم زماني شاهد باشيم كه اساتيد ساير كشورها و دانشجويان خارجي را در اينجا داشته باشيم و شاهد بين‌المللي شدن طب سنتي ايران باشيم.