به هرگونه استفاده از گياهان براي مقاصد درماني طب گياهي گفته مي‌شود


طب گياهي اصطلاحي است كه به هرگونه استفاده از بذر گياهان، جوانه، ريشه، ساقه، شاخه، گل ، ميوه و اجزاي آن براي مقاصد درماني اطلاق مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بلاگر...در ادامه نوشته است: در طب گياهي، هدف از بين بردن علائم بيماري نيست. داروهاي گياهي به بدن كمك مي‌كنند كه خود را درمان كند و توازن ازدست‌رفته را بازيابد. در مورد بيشتر گياهان، مكانسيم اثر درماني نامشخص است. اما تجزيه و بررسي گياهان دارويي اهميت آنها را در پيشگيري و درمان بسياري از بيماري‌ها از لحاظ علمي ثابت كرده است.

هر بخش از گياه حاوي مادة مؤثري است. به‌نظر مي‌رسد كه فعاليت و تركيب همزمان اين مواد باعث بروز اثر درماني مطلوب مي‌شود. بنابراين، بسياري از متخصصان طب گياهي استفاده از همة بخش‌هاي گياه را توصيه مي‌كنند.

تحقيقات نشان داده است كه تركيبات موجود در يك بخش از گياه عوارض جانبي حاصل از مصرف بخش ديگري از آن گياه را برطرف مي‌كند. اما براي درمان برخي از بيماري‌ها، جهت رسيدن به حداكثر اثر درماني و به حداقل رساندن اثرات سوء، از چند گياه همزمان استفاده مي‌شود.

عوامل متعددي بر روي ميزان اثر يك داروي گياهي تأثيرگذارند. محيطي كه گياه در آن پرورش پيدا كرده است، آب و هوا، نوع خاك، زمان رويش و درو گياه، نحوة برداشت و استخراج ماده مؤثره، همگي بر خاصيت آن تأثير مي‌گذارند. بعلاوه، پاسخ‌دهي بدن به داروهاي گياهي كندتر از داروهاي شيميايي است .