تپش قلب و حالت تهوع برخي از علائم ترس از پرواز است كه يك سوم از مسافران هواپيماها حين پرواز دچار آن مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري آلمان؛ به گفته روانشناسان آلماني ترس از پرواز در برخي از مسافران به حدي شديد است كه براي مقابله با آن از دارو استفاده مي‌كنند.
بنابراين گزارش؛ متخصصان به دنبال راه‌هاي درماني هستند كه در آن با استفاده از تكنيك‌هاي تشنج‌زدايي و آرام‌بخش ترس اين مسافران را كاهش دهند.
اين گزارش حاكيست؛ به مسافراني كه ترس از پرواز دارند بايد اطلاعات جامعي درباره تجهيزات تكنيكي يك هواپيما و ايمني آن داده شود.
يادآور مي‌شود؛ به گفته روانشناسان اغلب مسافراني كه ترس از پرواز دارند مي‌ترسند كه هواپيما سقوط كند.