پزشکان به نسبت به خطرات سلامتی ناشی از گسترش پروازهای ارزان قیمت که در هواپیماها فاصله بین صندلیها بسیار کاهش یافته است هشدار دادند.
پروازهای ارزان قیمت هر روز با استقبال بیشتری از سوی مسافران مواجه می شوند. قیمت بسیار پایین بلیتهای شرکتهای هواپیمایی چون "ایزی جت" و "رایان ایر" موجب شده است که مسافران نسبت به پرواز با این هواپیماها علاقه بسیاری نشان دهند. در حقیقت یک مسافر می تواند با تهیه یک بلیت 10 یورویی با پروازهای این شرکتها از یک کشور اروپایی به یک کشور دیگر سفر کند.

این پروازها با هواپیماهای کوچکی انجام می شوند که فاصله بین صندلیهای آنها بسیار کاهش یافته است به طوری که هر مسافر با همسفر خود تنها 10 سانتیمتر فاصله دارد. این فضای کم خطر بروز مشکلاتی را در دستگاه گردش خون، شریانها و بروز آرتروز ایجاد می کنند و در شرایط وخیم تر حتی می توانند سبب بروز آسیبهایی مثل انسداد ریوی (27 نفر روی یک میلیون) و لختگی عمیق رگها (5 نفر روی یک میلیون) شوند. تمام این مشکلات نتیجه سندرم کلاس اقتصادی پروازها است.

این پزشکان در این خصوص اظهار داشتند: "فقدان مقررات بین المللی مناسب موجب شده است که هر شرکت هواپیمایی بدون نگاه به وضعیت سلامت مشتریان خود تنها به جلب مسافر بپردازد."

بسیاری از این پروازها بیش از 6 ساعت به طول می انجامد که در این پروازها فاصله هر صندلی از 7/73 سانتیمتر در پروازهای "ایزی جت" و "رایان ایر" تا 4/86 سانتیمتر در پروازهای "تای" و "مالزی" متغیر است.

براساس گزارش لاستمپا، همچنین فاصله هر صندلی با صندلی پشتی و جلویی نیز در این پروازها بسیار کم است.

این مشکل حتی در مورد هواپیماهای شرکت بزرگ نیز وجود دارد به طوری که در کلاس اقتصادی پروازهای "آلیتالیا" مسافر می تواند پاهای خود را حداکثر تا 3/81 سانتیمتر دراز کند درحالی که این رقم در کلاس اقتصادی پروازهای "لوفتانزا" و "ایر فرنس" تنها 7/78 سانتیمتر است.