سفر با هواپیما به همراه کودک کم‌سن نیاز به چند اقدام احتیاطی اضافی دارد

برای اینکه پرواز لذت‌بخش‌تری را با کودک‌تان را تجربه کنید،‌ این توصیه‌ها را رعایت کنید:

* اگر نوزادتان گریه می‌کند،‌تمام تلاش‌تان را بکنید تا آرامش خودتان را حفظ کنید.
* به نوزاد اجازه دهید از پنجره هواپیما بیرون را نگاه کند.
* در صورتی که خطری وجود نداشته باشد،‌ کودک را در راهرو هواپیما بالا و پایین ببرید.
* اگر کودک‌تان خواب‌آلود است،‌ حفاظ پنجره را بکشید، تا اندکی تاریکی به وجود آید.
* اگر کودک‌تان، عفوت گوش یا سرماخوردگی دارد،‌ پیش از پرواز با متخصص اطفال‌تان مشورت کنید. در مورد راه‌های جلوگیری از درد گوش در حین پرواز سوال کنید.
* گوش‌های کودک را با گلوله‌های پنبه پر کنید تا مانع شنیدن سرو صداهای بلند شوید.
* به خصوص در هنگام بلند شدن و فرود آمدن هواپیما بگذارید نوزاد شیشه شیر یا پستانکش را بمکد