جام جم آنلاين: پژوهشگران توصيه مي‌كنند: بعد از اين هرگاه خواستيد سوار هواپيما شويد ، صندلي كنار پنجره را براي مشاهده منظره بيرون انتخاب نكنيد ؛ چرا كه بر اساس يك پژوهش جديد، نشستن كنار پنجره هواپيما باعث افزايش تشكيل لخته‌هاي خوني مي‌شود.
بر اساس نتايج اين پژوهش، نشستن در كنار پنجره مي‌تواند احتمال بروز ترومبوس عميق سياهرگي را در مسافران هواپيما افزايش دهد. محققان مركز پزشكي دانشگاه ليدن در هلند اين پژوهش را انجام داده‌ و نتايج تحقيقات خود را در مجله هماتولوژي منتشر كرده‌اند.

به گفته محققان، احتمال تشكيل لخته‌هاي خوني كشنده و خطرناك در رگ‌هاي خوني مسافراني كه كنار پنجره هواپيما مي‌نشينند تا دو برابر افزايش مي‌يابد.

به گزارش ايسنا، تحقيق جديد همچنين نشان داد: در واقع اين خطرات براي مسافران چاق بسيار بيشتر است؛ به‌طوري‌كه احتمال تشكيل لخته‌هاي خوني در اين افراد در شرايط فوق تا 6 برابر افزايش پيدا مي‌كند.

محققان مي‌گويند يكي از دلايلي كه مسافران صندلي كنار پنجره را در هواپيما ترجيح مي‌دهند، اين است كه با تكيه دادن به پنجره مخصوصا در سفرهاي طولاني راحت‌تر مي‌توانند بخوابند اما بايد دانست كه لخته‌هاي dvt (ترومبوس وريدي) اگر از طريق جريان خون مسافر جابه‌جا شده و به ريه‌ها برسد ، مي‌تواند باعث مرگ فرد شود.

لازم به تذكر است كه اين خطر درخصوص صندلي‌هاي رديف وسط وجود ندارد