جام جم آنلاين: نتايج مطالعات جديد نشان مي دهند افرادي كه اغلب براي مسافرت از هواپيما استفاده مي‌كنند بيشتر در معرض خطر مسموميت تشعشعات طولاني مدت خورشيدي ناشي از طوفانها يا شعله هاي خورشيدي قرار دارند.

به گزارش مهر، محققان دريافته اند مسافران هميشگي پروازهاي روزانه، در معرض آسيب تشعشعات كيهاني قرار دارند كه به واسطه پرواز در ارتفاع معمولي بيش از 12 هزار متري، به سطح خطرناكي مي‌رسد. متخصصان اخطار دادند اين ميزان آلودگي مي‌تواند مسافران را در معرض ابتلا به انواع سرطان قرار دهد.

دانشمندان سازمان ناسا معتقدند زمين هر قرن يك بار در تيررس خطر شعله‌هاي خورشيدي قرار دارد، پديده‌اي كه مي‌تواند بر روي زمين طوفانهاي ژئومغناطيسي به وجود آورد. محققان لابراتوار رادرفورد اپلتون اخطار داده اند كه شبكه‌هاي برق، رايانه ها، تلفنها، حمل و نقل، سيستم آبرساني و توليد محصولات غذايي مي‌توانند به واسطه اين پديده طبيعي به شدت آسيب ببينند.

دانشمندان دريافته اند كاركنان هواپيماها يكي از گروه‌هاي شغلي هستند كه بيشترين ميزان تشعشعات مضر كيهاني را دريافت كرده و نسبت به ديگر مشاغل و افراد مدت طولاني تري در معرض تابشهاي كيهاني قرار دارند.

به دليل اين‌كه سطح تابشهاي خورشيدي طي قرن گذشته تا حد قابل توجهي كم بوده است، افزايش قدرت اين امواج طي سالهاي آينده مي‌تواند براي سلامت انسانها بحراني جديد را به وجود آورد.

بر اساس گزارش اين مطالعه جديد، تابشهاي كيهاني نه تنها بر روي عملكرد هواپيماهاي مدرن تاثير گذار خواهند بود بلكه سلامت مسافران و كارمندان هواپيما را نيز به خطر خواهد انداخت. اين تابشها مي‌توانند از اعماق فضا به ميان اتمسفر زمين نفوذ كرده و به ميزان تابشهاي موجود ارتفاع معمول 12 هزار متري پرواز بيافزايند.

بر اساس گزارش تلگراف، همچنين از آنجايي كه مسافران نسبت به كارمندان هواپيماها مدت زمان كمتري را در پرواز به سر مي‌برند، كمتر در معرض خطر پرتوهاي كيهاني قرار خواهند داشت و اين كارمندان هواپيماها هستند كه خطر ابتلا به انواع سرطان را به جان مي‌خرند.