انجمن قلب و عروق انگليس در دستورالعمل جديدي تاكيد كرد: سفرهاي هوايي خطري براي بيماران قلبي ندارد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين دستورالعمل مي‌گويد؛ مسافرت‌هاي هوايي تهديدي براي مبتلايان به ناراحتي‌هاي قلبي ايجاد نمي‌كند و حتي افرادي كه دچار بيماريهاي جدي قلبي هستند در صورت انجام اقدامات پيشگيرانه و احتياطي مي‌توانند با هواپيما سفر كنند.

مجله علمي نيوساينستيت به نقل از دكتر ديويد اسميت پژوهشگر انستيتو سلطنتي ديوون و اكستر در انگليس نوشت: فضا و محيط كابين خطر جدي را براي سلامت قلب ايجاد نمي‌كند.

اسميت تاكيد كرد:‌ تنها نكته مهمي كه براي مبتلايان به بيماريهاي قلبي وجود دارد اين است كه پيش از پرواز بيماري آنها تشخيص داده شده باشد و حتما بيماري خود را تحت كنترل داشته باشند. براي مثال افرادي كه اخيرا دچار حمله قلبي شده بودند بايد مطمئن شوند كه داروهاي خود را به همراه داشته و به موقع مصرف كنند، ‌از نوشيدن كافئين و الكل جدا خودداري كنند و در طول پرواز به طور منظم پياده روي نمايند.

شرح اين پژوهش در مجله قلب منتشر شده است.