به گفته متخصصان آمريکايي سفرهاي طولاني مدت و خستگي راه خطري جدي براي سلامت بدن است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه خوزستان، بررسي‌هاي متخصصان نشان مي‌دهد خستگي راه به ويژه در سفرهايي که مبدا و مقصد تفاوت زماني دارند، تهديدي جدي براي سلامت بدن محسوب مي‌شود.

اين نتيجه‌گيري از آن جا حاصل شد که اين عامل منجر به کاهش 50 درصدي ميزان توليد نورون‌هاي جديد در هيپوکامپ مغزي موش‌هاي آزمايشگاهي شد.

در اين آزمايش موش‌ها از لحاظ تاثير خستگي راه مورد بررسي قرار گرفتند، به عبارت ديگر برنامه زماني شب و روز آن‌ها هر سه روز شش ساعت جلوتر اتفاق مي‌افتاد.

به گفته يکي از اساتيد دانشگاه کاليفرنيا، اين فاصله زماني به مثابه سفر از نيويورک به پاريس است که هر سه روز يک بار انجام مي‌شود.

موش‌ها پس از 28 روز از زمان انجام اين آزمايش و تکرار توالي‌هاي زماني برنامه‌ريزي شده علايمي از ناهنجاري‌هاي حافظه و يادگيري را نشان دادند.

با اين‌که چگونگي القاي اين مشکلات مبهم است اما مي‌توان عواملي مانند هورمون خواب ملاتونين، استرس و افزايش مرگ ومير سلولي را به عنوان عوامل احتمالي ابتلا به اين مشکلات نام برد.