موسسه اروپايي قلب‌شناسي اعلام کرد براي کاهش مشکلات تنفسي و تورم يا گرفتگي رگ‌ها طي سفرهاي طولاني‌مدت هوايي، نبايد حرکت کردن و نوشيدن مايعات را از ياد برد...به نقل از خبرگزاري فرانسه، در سال 2003 تحقيقاتي روي 200‌ هزار قرباني حملات قلبي تنفسي در پروازهاي 12 ساعته نشان داد خطر حملات قلبي تنفسي پس از 4 ساعت پرواز آغاز مي‌شود و زماني که به 8 ساعت مي‌رسد، احتمال آن بسيار افزايش مي‌يابد. حملات قلبي‌تنفسي زماني پيش مي‌آيد که در صورت عدم تحرک، خون در رگ طي پرواز لخته مي‌شود.


هواي درون کابين هواپيما اکسيژن کمي دارد و رطوبت درون آن کم است، در نتيجه تحرک و جابه‌جايي، انجام حرکات ورزشي و نوشيدن مايعات و نوشيدني‌هاي غيرالکلي مي‌تواند از بروز اين مشکلات جلوگيري کند. رعايت اين موضوع به ويژه براي بيماران قلبي‌تنفسي ضروري است.