تحقیقات جدید نشان می‌دهد حدود یک درصد از افرادی که سفرهای هوائی طولانی دارند، ممکن است به نوعی عارضه لخته شدن خون در رگ‌ها مبتلا شوند. یافته‌های جدید پزشکی نشان می‌دهد لخته شدن خون در پاها یا ریه‌ها، خطری بالقوه برای بسیاری از مسافران پروازهای هوائی طولانی است.
با این حال، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حدود یک درصد مسافران پروازهای طولانی، ممکن است به چنین عارضه‌ای مبتلا شوند. در اثر نشستن به مدت طولانی در مسافرت‌های هوائی احتمالاً بروز Postural Oedema در نتیجه Deep Vein Thrombosis و آمبولی ریه به‌خصوص در افراد مستعد مانند خانم‌های باردار و افراد مستعد مانند خانم‌های باردار و افراد با سابقه‌ی بیماری عروق قلب دیده می‌شود.
حتی در افراد جوان و بدون هیچ‌گونه ریسک فاکتور نیز احتمال بروز این حالت به‌خصوص در مسافرت‌های طولانی وجود دارد.


این حالت بیشتر در هواپیماهائی دیده می‌شود که تعداد زیادی مسافر در صندلی‌های نامناسب و با فواصل کم حمل می‌کنند. جهت پیشگیری، راه رفتن در داخل کابین، بالا آوردن پا به‌صورت درجا، اجتناب از صرف الکل و دزیدراتاسیون و مصرف آسپرین در افراد مستعد توصیه می‌گردد.


● Air Sickness
به ندرت به هواپیماهای مسافربری مشکل‌زا می‌باشد چرا که مسیر پرواز آنان در بالای توربولانس هوا می‌باشد و در صورت احتمال بروز بهترین راه پیشگیری استفاده از متد فارماکولوژیک می‌باشد. در گروهی از بیماران بروز این حالت ممکن است کشنده باشد.
بیمارانی که به‌دنبال عمل جراحی Faciomaxillary دارای Wiring of jaw دایمی می‌باشند مادامی که این سیم‌ها و Fixation دارای مکانیزم آزادسازی سریع نباشد فرد مجاز به پرواز نمی‌باشد.
● تراکئوستومی
در اکثر هواپیماهای مسافربری رطوبت نسبی داخل کابین زیر ۱۵ درصد می‌باشد که این مسئله باعث بروز مشکل در برخی از بیماری‌های تنفسی می‌گردد. به‌خصوص در افراد تراکئوستومی شده ممکن است باعث خشکی زیاد و دلمه بستن ترشحات و انسداد گردد.

آگهي

این موضوع در نوزادان اهمیت خاصی داشته و وجود پرستار همراه در این شرایط و در این خصوص ضروری است.


● کنتراندیکاسیون‌های مسافرت هوائی
هیچ گونه کنتراندیکاسیون مطلقی جهت انتقال بیماران از راه هوا وجود ندارد لیکن برای اکثر خطوط هوائی پذیر افراد با شرایط زیرقابل قبول نمی‌باشد.
۱) بیماری‌های عفونی: به‌علت احتمال مبتلا نمودن دیگران.
۲) Late Pregrancy: به‌علت احتمال زایمان درحین پرواز اکثر خطوط هوائی مایل به قبول خانم‌های باردار در چهار هفته آخر حاملگی نیستند (نوزادان حداقل دو روز و ترجیحاً ۷ روز نباید پرواز داشته باشند) که این امر به علت وجود مناطق آتلکتازی در ریه نوزاد بوده که می‌تواند منجر به اختلالات Perfusion Ventilation گردد.
۳) Terminl llless: افرادی که احتمال فوت در حین پرواز دارند.
۴) ظاهر یا رفتار ناخوشایند بیماران به علت تأثیر سوء بر سایر مسافران.