احساس ناراحتي در سيستم گوارشي و تهوع از جمله مشکلاتي است که ممکن است براي خيلي از افراد هنگام پرواز با هواپيما پيش بيايد...


اينکه چه‌طور مي‌توانيم با اين مشکل کنار بياييم و درصدد رفع آن برآييم مهارتي است که آموختن آن چندان هم مشکل نيست. حالت تهوع فقط حين مسافرت‌هاي هوايي به افراد دست نمي‌دهد و ممکن است هنگام مسافرت با هر وسيله نقليه ديگري اعم از اتومبيل، اتوبوس يا قطار هم رخ دهد و شايد به همين دليل است که به آن بيماري حرکت هم مي‌گويند. راه مقابله و درمان اين بيماري بسيار ساده است:


• کافي است کساني که اين مشکل را دارند نيم ساعت قبل از پرواز از داروهاي ضدتهوع مانند ديمن‌هيدرينات يا متوکلروپراميد استفاده کنند.


• چند ساعت قبل از پرواز غذاي سنگين نخوريد و از حرکت کردن و راه رفتن در هواپيما بپرهيزيد.


• اگر هم فردي بعد از بلند شدن هواپيما احساس تهوع کرد، بهتر است خيلي سريع مشکل خود را با پزشک هواپيما در ميان بگذارد که به احتمال زياد براي وي داروهاي ضدتهوع تجويز خواهند کرد.


• تقريبا نيم تا يک ساعت بعد از مصرف قرص‌هاي ضدتهوع اين مشکل رفع مي‌شود و افراد مي‌توانند به راحتي و بدون نگراني غذاهاي سبک و نوشيدني مصرف کنند.