سفر در کلاس تجاري مسافرت هاي هوايي در عين راحتي در بعضي مواقع باعث مشکلات طبي خاص مي شود که به نام « سندرم کلاس تجاري » شناخته شده است . محققين پرونده مسافريني را که از سال 1993 تا 2000 با حال عمومي خراب در فرودگاه پاريس از هواپيما پياده شده بودند را بررسي کردند و دريافتند در گروهي از مسافرين کلاس تجاري بيماري بالقوه خطرناک و گاهي کشنده لخته شدن خون در رگهاي ريه به نسبت مشخصي بيشتر از سايرين ديده مي شود .

تمام مسافريني که به مشکل برخورده بودند مسافرتهاي بيشتر از 2500 مايل داشتند و علت احتمالي اين پديده تحرک کمتر اين مسافرين در طول پروزا به علت راحتي صندلي ها و خدمات بيشتر به اين مسافرين شناخته شد . در هر صورت پرواز در کلاس تجاري يا روي يک بمب زير هواپيما در صورتي که با بي حرکتي طولاني همراه باشد خطرناک و مرگ آور است .

بي حرکتي باعث کم شدن سرعت گردش خون در رگهاي پا مي شود و اين پديده باعث لخته شدن آن در بعضي قسمتها مي شود .

در صورتي که اين لخته ها از محل خود جدا شوند و به عروق مغز يا ريه برسند خونرساني به اين اعضا حياتي را مختل مي کنند و باعث مشکلات عديده مي شوند . علت ديگر اين قضيه کمي رطوبت در فضاي داخل کابين هواپيماست که علت فشار بالا در داخل کابين ايجاد مي شود اين پديده به کم آب شدن بدن سازان و احتمال بيشتر لخته شدن خون مي انجامد . علاوه بر اين ها عوامل و پديده هاي متعدد ديگري نيز در ايجاد اين پديده دخيلند .

در هر حال توصيه مي شود ، در طول مسافرت هاي طولاني مدت مسافرين عضلات خود را مرتب حرکت دهند و هر يک ساعت يکبار از روي صندلي بلند شوند و کمي حرکت کنند و همچنين مقدار مايعات بيشتري براي جبران آب از دست رفته مصرف کنند . قابل ذکر است که


لخته شدن خون حتما" در زمان مسافرت اتفاق نمي افتد و گاهي ممکن است روزها يا هفته ها پس از مسافرت ايجاد شود .

همچنين بايد دانست لخته شدن خون در ارگانهاي حياتي مثل مغز ، ريه خيلي نادر اتفاق مي افتد و اغلب در کساني که عوامل زمينه اي مثل چاقي يا مشکلات خوني يا سرطان داشته اند ديده شده ، همه گير نيست و فقط تعداد معدودي را گرفتار مي کند .