دانشمندان با انجام مطالعه ای اعلام کردند، هنر درمانی اضطراب کودکان مبتلا به آسم را کاهش می دهد


هنر درمانی از اضطراب کودکان مبتلا به آسم می کاهد .

طبق اعلام “مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری”، حدود هفت میلیون کودک آمریکایی به آسم مبتلا هستند. این اختلال تنفسی عامل عمده غیبت دانش آموزان از مدرسه است. نتایج جدید محققان نشان می دهد که هنر درمانی به بهبود هیجان در کودکان کمک زیادی می کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، در مورد کودکان تنها فکر کردن به حملات گذشته آسم می تواند موجب بروز احساس تشویش و اضطراب شود و این تنش می تواند به بروز یک حمله آسم و یا وخیم تر کردن یک حمله متوسط آسم منجر شود.
در هنر درمانی کودک با مدادشمعی ، نقاشی و سایر مواد کار می کند و با راهنمایی یک درمانگر احساسات خود را که ممکن است بیان آنها برای وی دشوار باشد، به تصویر می کشد.
“آریان بی” یک هنر درمانگر که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، به رویترز هلث، گفت: هنر درمانی کشیدن تصاویر زیبا نیست بلکه کمک به بیمار است تا با استفاده از هنر احساسات خود را بیان و خود را سبک کنند.
با وجود اینکه در بیمارستان ها استفاده از هنر درمانی برای کمک به کودکان در مقابله با اضطراب ناشی از بیماری شان و بستری شدن در بیمارستان، رایج تر شده است اما تا کنون دانشمندان تاثیر هنر درمانی را در کاهش اضطراب ناشی از آسم مطالعه نکرده بودند.
در این مطالعه بی و همکارانش ۲۲ کودک ۷ تا ۱۴ ساله را که به آسم مبتلا بودند، بررسی کردند.
محققان کودکان را به دو گروه تقسیم کردند یک گروه هم درمان های معمول آسم را دریافت کردند و هم هنر درمانی شدند اما گروه دوم تنها درمان های معمول آسم را دریافت کردند و هنر درمانی نشدند.
محققان پس از هفت هفته متوجه شدند، کودکانی که در گروه هنر درمانی قرار داشتند نسبت به آنهاییکه هنر درمانی نشده بودند، اضطراب کمتری داشتند و امتیازات بیشتری در زمینه کیفیت زندگی و بیان خود بدست آورده بودند.
بی و همکارانش با حیرت انگیز خواندن این نتایج نوشتند که استفاده از هنر درمانی برای کودکان مبتلا به آسم شدید و مزمن کاملا مفید است.
این مطالعه در شماره مه ۲۰۱۰ مجله Allergy & Clinical Immunology منتشر شده است.