نورو فيدبك-بيوفيدبك
دکتر سید فرزاد ایزدی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

www.drfarzadizadi.irدر این روش با ثبت ماركرهای حیاتی مثل ضربان قلب ، تنفس و دمای بدن یا فعالیت الكتریكی مغز و عضلات و ارایه آنها بصورت نمودار و یا صدای مخصوص به بیمار ، فرد وارد یك جرخه آموزش و تمرین میشود كه با طبیعی شدن ماركرهای فوق ، وی جایزه خود را با شنیدن صدای دلنشین یا نمره بالاتر در نمودار میگیرد كه در نهایت سبب بهبود رفتاری وكاهش نشانه های بیماری میشود

این روش تاثیر اثبات شده ای دراضطراب و كودكان با نقص توجه بیش فعالی دارد و كاربرد آن در صرع در جهت كاهش حملات تشنج با موفقیت همراه بوده است

كاربرد این روش در موارد دیگر مثل دردهای مزمن ، بی اختیاری ادراری ، سردرد و فشار خون بالا نیز بسیار موثر بوده است

در مواردی مثل بیخوابی و ضربه مغزی نیزتا حد قابل قبولی سبب كاهش علایم شده است

اساس این روش براینست كه ما نمی توانیم میزان استرسهای محیطی و رفتار فرد را اندازه گیری كنیم ولی تغییرات فیزیولوزیك ناشی از آن مثل افزایش یا نامنظمی ضربان قلب ، افزایش فشار خون ، كاهش جریان خون محیطی( كاهش دمای دستها ) ، افزایش تعریق ، افزایش انقباض عضلانی ، بهم خوردكی امواج مغزی و... را میتوانیم سنجش كنیم

برای انجام آن بیمار معمولا روبروی مانیتور کامپیوتر قرار میگیرد و الکترود های ثبت مارکرهای فوق به محل مناسب روی سر و یا بدن وی متصل میشود و اطلاعات بدست آمده از طریق سیستم بلوتوث به کامپیوتر ارسال میشود.کامپیوتر این یافته ها را به پیامهای شنیداری ودیداری تبدیل و به بیمار عرضه میکند و در هر ثانیه نمره صفر یا یک به بیمار میدهد.

در هر جلسه که حدود 20 ـ 40 دقیقه طول میکشد فردیک نمره کلی بدست میآورد.طول درمان هر بیمار10 ـ 20 جلسه میباشد.در طول هر جلسه درمانگر از وی میخواهد که با افزایش توجه یا ریلاکسیشن و یا.....نمره بهتری بگیرد