رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: فعالان عرصه طب سنتي حتماً بايد پزشك باشند و دوره طب سنتي را در مراكز معتبر گذارنده باشند ما هيچ ادعايي را در طب سنتي قبول نداريم مگر اينكه اجماع دانشمندان و نتايج دقيق آزمايش‌هاي علمي را پشت سر خود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبري فارس «توانا»، محمدرضا شمس اردكاني در ميزگرد طب سنتي كه در باشگاه خبري فارس (توانا) برگزار شد، اظهار داشت: درمان در طب سنتي و طب جديد 2 مسير متفاوت است. طب قديم طبي كل‌نگر ولي طب جديد، طبي جزء نگر است.

وي در پاسخ به پرسش حبرنگار فارس مبني بر اينكه برخي افراد ادعا مي‌كنند مي‌توانند برخي بيماري‌ها مانند ايدز را درمان كنند، افزود: ما هيچ ادعايي را در طب سنتي قبول نداريم مگر اينكه اجماع قوي از دانشمندان چند قرن گذشته پشت سر خود داشته باشد ولي اگر غير از اين مطلب باشد، ما قبول نمي‌كنيم.

رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: برخي از متخصصان طب سنتي مي‌گويند كه سرطان را مي‌توانند درمان كنند ولي ما داروهايي براي درمان سرطان در طب سنتي نداريم. ما اگر داروهايي براي درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج داشته باشيم بايد در كارآزمايي باليني قرار دهيم و هر موضوعي كه در طب سنتي نيازمند آزمايش باشد، با علم جديد آن را آزمايش مي‌كند.

درمان، تشخيص و تجويز دارو در عطاري‌ها مورد تأييد دانشكده طب سنتي نيست
-----------------------------------------------------------------------------------------------

شمس اردكاني اضافه كرد: اگر كسي در طب سنتي به درمان مي‌پردازد، حتماً بايد پزشك باشد و دوره طب سنتي را گذرانده باشد. درمان، تشخيص و تجويز دارو در عطاري‌ها مورد تأييد دانشكده طب سنتي نيست و كساني كه در داروسازي طب سنتي وارد مي‌شوند، نيز بايد دوره داروسازي گياهي طب سنتي را گذرانده باشند و بتوانند در اين زمينه كاري انجام دهند.

وي ادامه داد: برخورد با عطاري‌ها برعهده وزارت بهداشت است و هر كس كه در طب سنتي ادعا كند، دليل بر توانايي شخص در انجام طبابت نيست؛ برنامه دانشكده طب سنتي برنامه‌اي بلند‌مدت و براي هميشه است.

وي خبر داد: از بهمن امسال 2 واحد درسي طب سنتي به واحدهاي درسي دانشجويان پزشكي اضافه مي‌شود.

رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: سازمان نظام پزشكي كشور وظيفه دارد كه از پزشكان دفاع كند و اگر ما بخواهيم از پزشكان طب سنتي دفاع كنيم، بر مبناي قانون، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي بايد انجام شود؛ حيثيت طب سنتي يك كلمه عام است كه مي‌توانيم به صورت علمي و منطقي با آن برخورد كنيم و در اصل آموزش و پژوهش در طب سنتي وظيفه ماست