آفتاب:يك پزشك متخصص پوست گفت: حجامت، عوارض جانبي غيرقابل جبراني به دنبال دارد و بايد از آن پرهيز كرد.
دكتر محمدنقي نوربالا از افراد مبتلا به بيماري هاي پوستي خواست كه به اين موضوع، توجه بيشتري داشته باشند.
وي با بيان اينكه حجامت در بحث فيزيولوژي، به غير از گرفتن خون، منفعت ديگري ندارد، گفت: استفاده از آن در علم روز رد شده است.
او ايجاد زخم و تاخير در بهبودي، ايجاد گوشت اضافه و تغيير در رنگ پوست را از عوارض جانبي حجامت دانست و گفت: دلايل مستند علمي وجود دارد كه نشان مي دهد طولاني شدن مدت زخم، منجر به سرطان خواهد شد.

اين متخصص افزود: البته خون دهي در برخي از بيماران مسن، افراد سيگاري و افرادي كه خون غليظ دارند باعث ترميم جريان خونسازي مي شود و مفيد است.

نوربالا با اشاره به اينكه انسان ها در قديم، به علت نبود امكانات بهداشتي براي خون گيري به زالو و حجامت روي مي آوردند، افزود: امروزه روش هاي علمي مناسب و وسايل بهداشتي مفيدي براي خون دادن موجود است.

وي به افرادي كه به حجامت روي مي آورند، توصيه كرد كه از طريق علمي و براي كمك به همنوعان، اقدام به خون دهي كنند تا هم خود و هم افراد نيازمند از اين امر، بهره مند شوند

حجامت-بررسی مفید بودن حجامت در زمان حال(اخبار وگزارشات)
حجامت-بررسی مفید بودن حجامت در زمان حال(اخبار وگزارشات)

بازهم چراحجامت؟
http://cds-iran.ir/index.php?option=...d=133&Itemid=2