در هیپنوتراپی ( hypnotherapy) میزان موفقیت بدون عود 44% گزارش شده است. و به میزان 31% دیگر بهبودی وضعیت به صورت کاهش تعداد دفعات شب هائی که بی اختیاری شبانه رخ می دهد گزارش شده است. هیپنوتراپی
باید توسط متخصصان سلامت که صلاحیت بررسی و درمان بی اختیاری ادراری را یا روش های درمانی دیگر دارند و در زمینه هیپنوتراپی اطفال آموزش دیده اند , انجام گیرد

به نقل از کتاب اطفال نلسون 2006