گروهي از متخصصان و كارشناسان بيماري‌هاي التهاب مفصلي ادعا ‌كرده‌اند كه ستاره دريايي مي‌تواند آسم و آرتريت را درمان كند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، اين كارشناسان تاكيد كردند به زودي از اين جاندار آبزي براي درمان بيماري‌هاي التهابي استفاده خواهد شد.

متخصصان اسكاتلندي در اين باره تصريح كردند: روي بدن ستاره‌هاي دريايي ماده‌اي وجود دارد كه از تفلون تاثير قوي‌تري دارد و مانع از چسبيدن زباله‌ها به سطح بدن اين جانور مي‌شود كه اغلب در كف اقيانوس‌ها مستقر مي‌شود. بنابراين ماده فوق باعث مي‌شود كه سطح بدن ستاره دريايي همواره تميز باشد.

به گزارش روزنامه‌ ديلي ميل، متخصصان معتقدند كه از اين خاصيت نچسب بودن مي‌توان استفاده كرده و يك سلاح جديد و حياتي براي مقابله با بيماري‌هاي التهابي به دست آورد. مشكلات التهابي بدن زماني بروز مي‌كند كه واكنش‌ طبيعي بدن به عفونت‌ها شدت پيدا كرده و از كنترل خارج مي‌شود.

بدن براي مقابله با عفونت‌ها گلبول‌هاي سفيد را به محل عفونت مي‌فرستد كه اين گلبول‌ها به ديواره عروق خوني مي‌چسبند و به بافت آسيب مي‌رسانند. ماده حاصل از ستاره دريايي مي‌تواند اين جداره‌هاي عروق را پاكسازي كرده و التهاب را تسكين دهد.