دكتر عليرضا مقيمي/دبير كميته فني مركز نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت و درمان


افرادي مي‌توانند براي تاسيس مراكز طب سنتي ايراني اقدام كنند كه فارغ‌التحصيل رشته طب سنتي با مدرك طب سنتي از دانشكده‌هاي قابل تاييد وزارت علوم باشند...

در غير اين‌صورت هرگونه فعاليت اين افراد غيرقانوني خواهد بود. افرادي كه تمايل دارند مركز طب سنتي تاسيس كنند، بايد قبلا دوره‌هاي مرتبط با اين طب را بگذرانند و مجوز فعاليت در حوزه طب سنتي را از وزارت بهداشت دريافت كرده باشند و مطابق با آيين‌نامه وزارتخانه عمل كنند. بر اساس اين آيين‌نامه، فقط پزشكان و افرادي كه تاليفاتي در حيطه طب سنتي دارند، صلاحيت فعاليت در اين حيطه را دارند ولي فعاليت آنها نيز مشروط به كسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان است.درحال حاضر اين مراكز را برخي پزشكان عمومي و افراد ناوارد اداره مي‌كنند و متاسفانه به هيچ‌‌وجه موردتاييد وزارت بهداشت و درمان نيستند. در بسياري موارد با مدعياني كه به نوعي با سلامت مردم بازي مي‌كنند و جان آنها را به خطر مي‌اندازند، برخورد قانوني و قاطع شده اما هنوز اقدامي اساسي انجام نگرفته است.

افرادي كه در حال حاضر مشغول به طبابت سنتي هستند، فقط در حجامت و برخي ماساژهاي دستي مهارت دارند و اقدام‌هاي ديگر آنها درخصوص معالجه بيماران غيرقانوني است.