بیوفیدبک استفاده از توانائی ذهن برای بهبود وضعیت سلامت بدن
http://www.iransalamat.com/index.php...=show&id=11646
فنون ريلكس تراپي بيوفيدبك آرامش bio-feedback
http://www.iransalamat.com/index.php...=show&id=11647
بيوفيدبک (Biofeedback) چيست؟
http://www.iransalamat.com/index.php...=show&id=11648

مقاله انگلیسی جهت علاقه مندان

http://www.umm.edu/altmed/articles/b...ack-000349.htm