نتايج يك تحقيق جديد نشان داده است كه بيشتر روشهاي درمان آرتريت بي‌تاثير هستند.
محققان دريافته‌اند: اكثر تكنيك‌هاي درماني مكمل كه بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد براي معالجه خود به كار مي‌گيرند، تاثيري در بهبود بيماري آنها ندارد.

در اين تحقيق با عنوان «برنامه تحقيقاتي آرتريت»، مدارك علمي موجود در مورد 40 روش معالجه آرتريت مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.

پژوهشگران دريافتند كه دو سوم از روشهاي درمان آرتريت روماتوئيد و يك پنجم از روشهاي معالجه پوكي استخوان بي‌تاثير هستند و در درمان اين عارضه‌هاي مفصلي استخواني كارآيي ندارند.

با توجه به نتايج اين پژوهش محققان تاكيد كردند: پيام ما اين نيست كه بيماران اين تكنيك‌هاي درماني را كنار بگذارند بلكه از آنها مي‌خواهيم از روشهايي بهره بگيرند كه بر اساس مدارك علمي موجود، كارايي بهتري نسبت به ديگر تكنيك‌ها دارند.

بيماري آرتريت روماتوئيد يا التهاب مفاصل همانطور كه از نام آن پيدا است در اثر بروز التهاب در بافت‌هاي مفاصل پديد مي‌آيد. پوكي استخوان نيز در نتيجه شكستگي بافت محافظ موسوم به غضروف در مفاصل بروز مي‌كند. التهاب زماني ايجاد مي‌شود كه استخوانهاي بدون محافظ مفصل شروع به ساييده شدن روي يكديگر مي‌كنند. در بيشتر موارد اين التهاب در مفاصل انگشتان، زانوها، لگن و ستون فقرات بروز مي‌كند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه به طور كلي 60 درصد از مبتلايان به آرتريت تصور مي كنند كه بايد از برخي از داروهاي مكمل براي بهبود بيماريشان استفاده كنند. محققان براي بررسي تاثير اين روشهاي مكمل درماني تركيباتي را مورد آزمايش قرار دادند كه يا به طور خوراكي و يا به روش موضعي با ماليدن اين تركيبات دارويي روي پوست مورد استفاده قرار مي‌گيرند. سپس تاثير اين تركيبات در ميزان درد، تحرك و سلامت عمومي فرد ارزيابي شد و معلوم گرديد كه 13 تا 21 نمونه از تركيبات مكمل تاثيري در بهبود بيماريهاي مفصلي ندارند.