يك متخصص اعصاب و روان:
استفاده از مغناطيس مغزي در درمان بسياري از اختلالات رواني موثر است

يک متخصص اعصاب و روان گفت: استفاده از شيوه مغناطيس مغزي (tms) در درمان بسياري از اختلالات رواني موثر است.

دكتر معصومه صيفوري در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: روان درماني و مشاوره، دارو درماني و شوک مغزي از شيوه‌هاي مرسوم درمان اختلالات رواني بوده‌اند، اما شيوه مغناطيس مغزي از سال 2006 مرسوم شده است که به مانند دارو و شوک، ترکيب شيميايي مغز را تنظيم کرده و در درمان بسياري از اختلالات تاثير عيني دارد.

دکتر صيفوري در ادامه تصريح کرد: در اختلالات رواني، هارموني نوروترانسميترها به هم مي‌خورد و با اين شيوه درماني ترکيب شيميايي مغز دوباره تنظيم مي‌شود.

وي گفت: در اين شيوه عوارضي وجود نداشته، هزينه کمي در بر دارد و از بيهوشي نيز خبري نيست، زيرا در اين شيوه، مغناطيس به درون مغز نفوذ مي‌کند و اين امر بر بهبودي جريان خون و نظم بخشيدن به فعاليت عصب رسانه‌ها تاثير مي‌گذارد.

دکتر صيفوري در خاتمه اظهار داشت: در شيوه‌هاي قديمي به مانند دارو درماني و يا موارد ديگر، بيمار براي درمان اختلال خود بايد هزينه بسياري را متحمل مي‌شد، بستري و يا بيهوش مي‌شد اما در اين شيوه عوارض وجود ندارد.