ورود سریع سوزن به بدن نتایج درمانی بهتری دارد

ورود سریع و آشكار سوزن دربدن نتایج درمانی بهتری نسبت به ورود ناواضح سوزن ها درطب سوزنی دارد.

اورانوس رستمی،متخصص طب سوزنی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:ورود سوزن به بدن می تواند احساساتی از قبیل گرختی،سنگینی و ورم در اطراف محل سوزن ایجاد كند.

رستمی تاكید كرد:دربعضی از موارد ممكن است كه حسی سنگین و كشش در زیر سوزن حس شود و ورود هر سوزن به بدن باعث ایجاد حس مربوط به خود می شود.

وی ورود آشكار و سریع سوزن به بدن را دارای نتایج درمانی بهتری نسبت به ورود ناواضح و آرام آن به بدن دانست و افزود:ورود ناواضح سوزن به بدن نتایج ضعیف تری دارد.

رستمی ساختار بدنی بیمار،وضعیت پاتولوژیك محل انتخابی سوزن ها،نوع سوزن ها و رعایت روش خاص در زدن سوزن ها را از جمله فاكتورهای تثبیت آثار درمانی ورود سوزن به بدن دانست و اظهار داشت:بیماران احساس بسیار بهتری به سوزن های زده شده در عضلات نسبت به مناطق دیگر بدن دارند.

رستمی تصریح كرد:دستكاری و مانور به جای سوزن از طرف پزشك متخصص باعث ورود انرژی به بدن بیمار می شود؛بنابراین مانور صحیح و درست،اثر درمانی بهتری خواهد داشت.

باریك یا پهن بودن عضلات بدن،چگونگی سوزن زدن آن را تعیین می كند

در ادامه؛رضا حشمت،متخصص طب سوزنی گفت:برای سوزن زدن به وسیله سوزن های مویی (نخی) باید سوزن در دست غالب گرفته شده و دست مخالف در حین كار باید فشار كمی را در محل مورد نظر كه قرار است سوزن زده شود،وارد كند.

حشمت اظهار داشت:بعد از فروكردن سوزن در بدن با فشار بر روی سوزن آن را به اندازه ای كه لازم است به داخل بدن فرو می كنیم.

وی این روش را برای سوزن های كوتاه مناسب دانست و افزود:در روش بعدی نوك سوزن را با انگشت بزرگ و اشاره دست چپ را بر روی سطح پوست محل موردنظر نگاه داشته و به وسیله سوزن وارد می كنیم كه این روش نیز برای سوزن های بلند قابل استفاده است.

وی خاطرنشان كرد:از پوست محل سوزن زدن به وسیله انگشت بزرگ و اشاره دست چپ نیشگون گرفته و نوك سوزن را بر روی نوك آن قسمت می زنیم،این روش برای سوزن زدن به محل هایی كه عضلات باریك دارند مناسب است.